Przedstawiciele doktryn i ich poglądy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1687
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedstawiciele doktryn i ich poglądy - strona 1 Przedstawiciele doktryn i ich poglądy - strona 2 Przedstawiciele doktryn i ich poglądy - strona 3

Fragment notatki:


John Locke - 133 s. Krytyka absolutyzmu Filmera - Jak wiadomo, Filmer za zasadniczą przyjmuje tezę, że władza monarsza i to absolutna, ma swoje źródło we władzy rodzicielskiej-współcześni władcy mają być dziedzicami władzy królewskiej, jaką Bóg nadał pierwszym rodzicom, a ściślej Adamowi. Lock uważał inaczej - twierdzi między innymi, że władza rodzicielska nie jest nigdy władzą absolutną. Rodzice na przykład nigdy nie rozporządzają życiem i śmiercią swoich dzieci. Jeżeli nawet Bóg ustanowiłby Adama pierwszym władcą absolutnym, to, ponieważ ani prawo boskie, ani prawo natury nie podaje porządku dziedziczenia, dlatego też nikt nie może ustalić, kto miałby być dziedzicem rodzaju ludzkiego. Według Filmera to Bóg zadbał o to, by wspólnoty powstałe po pomieszaniu języków były wspólnotami rodzinnymi i by w ten sposób została zachowana zasada „ojcostwa”. Z kolei John Locke przeciwstawia się tej tezie. Twierdzi, że z tezą Filmera nie da się pogodzić opowieści o wieży Babel. Fimler głosił że monarch ma władzę absolutną z czym się nie zgadzał Locke. Źrudłem tej władzy wesług Fimlera jest dziedzictwo po Adamnie. Lock był natomiast zwolennikiem władzy umiarkowanej.
Stan natury to według Locke'a stan równości, stan wolności i stan pokoju. U podstaw tego przekonania leży teza, że Bóg wyposażył wszystkich w jednakowy katalog praw naturalnych. Prawa natury przysługujące jednostce stanowią rodzaj jej własności, wynikającej także z naturalnego prawa związanego również z poczuciem samej własności. Do praw naturalnych jednostki zalicza Locke prawo własności obejmujące prawo do życia, wolności osobistej i mienia. W stanie natury każdy cieszy się doskonałą wolnością zarówno jeżeli chodzi o podejmowane czyny, jak i o dysponowanie posiadanym majątkiem i własną osobą. zabrania ono nastawać na życie, zdrowie, wolność i majątek innych ludzi. W stanie natury nie ma żadnego innego sposobu zapobieżenia przestępstwom. Ponieważ wszyscy są równi, wszyscy też muszą pilnować przestrzegania prawa natury. Prawo karania przestępców jest ograniczone przez cel, któremu kara ma służyć. Rozmiar kary nie może być, więc dowolny, a „proporcjonalny do przestępstwa”. Celem karania przestępców jest wyrównanie szkody i powstrzymanie ewentualnych przestępców, którzy chcieliby iść ich śladem. Stan natury u Locke'a to okres powszechnej pomyślności i szczęścia, cechujący się jednak pewną niepewnością („jednostki w razie naruszenia ich praw, same mogły dochodzić sprawiedliwości, co mogło spowodować zamęt z eskalacją przemocy wynikającą z „bycia sędzią” we własnej sprawie”). Samo pojęcie stanu natury posiada u Locke'a. W swojej koncepcji stanu natury Locke podobnie jak Tomasz Hobbes odwołuje się do zasady samozachowania, jednakże jego wizja różni się zasadniczo od wizji Hobbesa. Stan wojny u Locke'a powstaje wówczas, gdy ktoś wbrew prawu natury zagrozi życiu innego człowieka. Wówczas rozstrzygnięcie pomiędzy ofiarą a napastnikiem przynosi „siła i gwałt”, gdyż ofiarę z napastnikiem przestają łączyć wszelkie więzy i ma ona prawo użyć wszystkich sposobów w swojej obronie. Podobnie rzecz ma się, gdy ktoś próbuje narzucić władzę absolutną innym, zagrożony w ten sposób ma prawo bronić się tak jakby został napadnięty.


(…)

… muszą walczyć sami o poprawę swojego losu.
Krytyka kapitalizmu - Owen z biegiem lat nabrał przekonania, że porozumienie z kapitalistami jest niemożliwe, robotnicy muszą walczyć sami o poprawę swojego losu. Robert Owen uważał ustrój kapitalistyczny za niezgodny z naturą i rozumem, równie niedoskonały jak system stanowy i podobnie jak feudalizm był etapem przejściowym w rozwoju ludzkości. Owen dążył…
… w prawo naturalne. Było narzędziem przymusu wyzysku. Państwo identyfikował z aparatem przemocy który w wolnym społeczeństwie nie może istnieć. Krytyka Marksizmu - Zarzucał marksizmowi tendencje autorytarne które miał wyrażać się w koncepcji dyktatury proletariatu. Z doktryny tej przejął jedynie analizę kapitalizmu. Przesłanki rewolucji - Rewolucja miała odbyć się w radykalny sposób po przez terror…
… według potrzeb.
Krytyka państwa - państwo uważał za niepotrzebny środek wyzysku, tyrani i lichwiarstwa wobec biednych. W państwie tylko nieliczni sobie zapewniają świadczenia i żyją na koszt innych.
Krytyka marksizmu - Zarzucał marksizmowi tendencje autorytarne które miał wyrażać się w koncepcji dyktatury proletariatu. Z doktryny tej przejął jedynie analizę kapitalizmu. Własność - własność miała tylko charakter…
… w człowieku jako rozum przyrodzony. Najważniejszym prawem natury jest prawo do obrony. W celu uniknięcia konieczności jego stosowania wspólnota polityczna ustanawia prawa pozytywne (ius gentium)[1]. Ogólnie przedstawione przez T. Hobbesa prawa ustanowione podzielić można na: prowadzące do pokoju, eliminujące wojnę bez udziału arbitra i prowadzące do uniknięcia walki z udziałem arbitra.
1

…; konstytucja pojmowana jako konstytucja rzeczywista
Kautsky - scjentyzm - prawdziwą i w pełni uzasadnioną wiedzę o rzeczywistości dostarcza tylko nauka, przy trzeźwym i wąskim jej rozumieniu. Kautsky miał ściśle naukowy punkt widzenia. Wierzył w „czystą naukę”, obiektywizm i neutralizm. W ten sposób podchodził również do socjalizmu. Odrzucał jego etyczne uzasadnianie(charakterystyczne dla neokantyzmu…
…, więc nie będzie odczuwalna jako zewnętrzny przymus.Przy tym czas pracy ma być znacznie skrócony, a to zwiększy wolność.Alternatywą zarobkowania jest uczenie się(inteligencji i robotników)Tak Kautsky to wsio widział: Nauka-> postęp Zmniejszenie czasu pracy<=> więcej czasu wolnego Czas można poświecić na naukę(czyli wracamy do punktu wyjścia, SOCJALIZM= komunizm w sferze produkcji materialnej +anarchizm w sferze twórczości…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz