Anarchizm - ogólna charakterystyka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1848
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Anarchizm - ogólna charakterystyka - strona 1

Fragment notatki:

ANARCHIZM Ogólna charakterystyka - wyzwolenie społeczeństwa poprzez zlikwidowanie organizacji państwowej w drodze rewolucji, ponieważ państwo to zło, które deformuje stosunki społeczne, przez państwo odgrywa się walka klasowa, walka konkurencyjna, poniżenie jednych i bogacenie się innych
- nawiązywali do starożytnych cyników, socjalistów i komunistów utopijnych oraz filozofii marksistowskiej, odrzucali jednak dyktaturę proletariatu, ponieważ odrzucali jakiekolwiek próby organizacji klasy robotniczej w związki
- terror indywidualny, kwestionowali masową walkę rewolucyjną
- w toku rewolucji anarchistycznej zlikwiduje się państwo burżuazyjne i nie powoła się już żadnej formy państwowej, rezygnacja z organizacji państwowej miała pociągnąć za sobą likwidację panowania kapitału Doktryna Pierre Josepha Proudhona - anarchoindywidualizm - stworzył podstawy ruchu anarchistycznego, wysunął zastrzeżenia przeciwko systemowi parlamentarnemu (przedstawicielstwo koliduje z ideą suwerenności ludu, demokracja parlamentarna dokonuje podsumowania głosów zamiast ważenia, przedstawicielstwo koliduje z prawami mniejszości i jednostki), anarchia zakłada likwidację organu władzy
- wolność to przyrodzona właściwość natury ludzkiej, nieskończony cel rozwoju człowieka
- dwoistość człowieka - jako istota indywidualna i społeczna zarazem
- seria - następstwo zdarzeń określonego rodzaju, ale też zrozumienie i uchwycenie ich wewnętrznych powiązań
- własność prywatna - warunek wolności indywidualnej
- anarchia to nie absolutna swoboda działania, ale poczucie nierozerwalnego związku wolności własnej z wolnością innych, wolność jest integralna
- wyeliminowanie pieniądza - wprowadzenie banku wymiany
- opowiadał się za federalistyczną strukturą państwa
Anarchizm Mikołaja Bakunina - anarchokolektywizm - społeczeństwo to naturalne środowisku bytowania jednostki, a wolność jest tłumiona przez państwo, forma państwa nie ma żadnego znaczenia, ponieważ w każdym ma miejsce ucisk jednostki, - więź ludzka w państwie jest inna od więzi ludzkiej w społeczeństwie
- zdecydowana rewolucja anarchistyczna, a potem życie kolektywne i bezpaństwowe, społeczeństwo zorganizowane w wolne zrzeszenia Anarchizm Piotra Kropotkina - anarchokomunizm - prezentował biologiczno-przyrodniczy punkt widzenia na państwo i społeczeństwo, twierdził, że na określonym etapie rozwoju prawa zwyczajowe uzyskiwały sankcję siły i przemocy nadaną im przez bogatszych
- rewolucja, a potem społeczeństwo zorganizowane w związki wolnych i samorzutnie powstałych stowarzyszeń produkcyjnych
- również przeciwstawiał więź państwową więzi społecznej - państwowa kształtuje się drogą zewnętrznego przymusu
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz