Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej

note /search

Anarchizm - ogólna charakterystyka

 • Uniwersytet Gdański
 • Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1820

ANARCHIZM Ogólna charakterystyka - wyzwolenie społeczeństwa poprzez zlikwidowanie organizacji państwowej w drodze rewolucji, ponieważ państwo to zło, które deformuje stosunki społeczne, przez państwo odgrywa się walka klasowa, walka konkurencyjn...

Darwinizm społeczno-polityczny

 • Uniwersytet Gdański
 • Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej
Pobrań: 735
Wyświetleń: 3752

DARWINIZM SPOŁECZNO-POLITYCZNY - rozwój nauk przyrodniczych w II połowie XIX wieku - przeniesienie prawidłowości przeniesionych z gruntu nauk biologicznych na grunt nauk społeczno-politycznych - szczególnie zasady ewolucji i walki o byt - interpretacja jednostki i społeczeństwa jako części przyrod...

Komunizm utopijny - przedstawiciele

 • Uniwersytet Gdański
 • Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1526

KOMUNIZM UTOPIJNY - zwolennicy radykalnej przebudowy systemu na zasadzie wyeliminowania prawa własności i ustanowienia własności społecznej, całkowite uspołecznienie środków produkcji Louis Auguste Blanqui - zajmował się opracowaniem techniki zamachu stanu obalającego władzę kapitalistów, osobiści...

Pozytywizm prawniczy i anglosaski

 • Uniwersytet Gdański
 • Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej
Pobrań: 574
Wyświetleń: 3703

POZYTYWIZM PRAWNICZY Ogólna charakterystyka - badania nad normą prawną, pozostałe normy znajdowały się poza zasięgiem analiz, niechęć do metafizyki, porządek państwowy i prawny uzyskuje sankcję wartości jeśli posiada odzwierciedlenie w normach prawa pisanego, wulgaryzacja badań prawa, w państwie rz...

Socjalizm utopijny - przedstawiciele

 • Uniwersytet Gdański
 • Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej
Pobrań: 798
Wyświetleń: 1813

SOCJALIZM UTOPIJNY - nazwa kierunku nawiązuje do utopii Tomasza Morusa, wizja przyszłości przedstawiona w kategoriach czysto teoretycznego wyobrażania sobie następstw powszechnego uprzemysłowienia oraz zakładanego wzrostu zamożności, ustrój oparty na ludziach pracy, równy i sprawiedliwy podział bog...

Szkoła rasowo-antropologiczna

 • Uniwersytet Gdański
 • Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej
Pobrań: 910
Wyświetleń: 3927

SZKOŁA RASOWO-ANTROPOLOGICZNA - uzyskała apogeum w polityce hitlerowskich Niemiec w dobie drugiej wojny światowej - II połowa XIX wieku Charakterystyczne cechy: - ludzkość dzieli się na rasy w sensie antropologicznym (grupy posiadające tożsame cechy wrodzone, dziedziczne i jakościowo niezmiennie...