Pozytywizm prawniczy i anglosaski

Nasza ocena:

3
Pobrań: 525
Wyświetleń: 3472
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pozytywizm prawniczy i anglosaski - strona 1 Pozytywizm prawniczy i anglosaski - strona 2

Fragment notatki:

POZYTYWIZM PRAWNICZY Ogólna charakterystyka - badania nad normą prawną, pozostałe normy znajdowały się poza zasięgiem analiz, niechęć do metafizyki, porządek państwowy i prawny uzyskuje sankcję wartości jeśli posiada odzwierciedlenie w normach prawa pisanego, wulgaryzacja badań prawa, w państwie rządzą prawa a nie ludzie, państwo burżuazyjno-demokratyczne Pozytywizm anglosaski - John Austin - teoria jurysprudencji analitycznej
- prawo boskie (abstrakcja, praźródło wszelkiego prawa) i stanowione
- 4 kategorie prawa: boskie, pozytywne (rozkaz zawierający nakaz lub zakaz określonego zachowania się, którego naruszenie zabezpieczone jest sankcją), pozytywna moralność (kodeksy honorowe, zwyczaje konstytucyjne), prawo w znaczeniu figuratywnym
- prawo międzynarodowe nie jest prawem, ponieważ nie można narzucić suwerenowi określonego zachowania - suweren - uprawniony do stanowienia prawa; suweren de iure (określony przez prawo) i de facto (ten jest autentyczny); suwerenność to nieograniczona, niepodzielna i nieprzerwana władza; stan suwerenności wszystkich byłby trudny do zrealizowania i groziłby anarchią; suweren nie jest związany normami prawa pozytywnego; jeśli suweren gwarantuje szeroki katalog praw jednostki to jest demokracja, a jeśli mniejszy to despotia
- ustrój albo despotyczny albo niedespotyczny
- głównym celem państwa jest zapewnienie dobrobytu poddanym Pozytywizm kontynentalny - Rudolf Ihering - powstanie państwa - spowodowane dążeniem ludzi do osiągnięcia konkretnych celów
- prawo - jego podstawowym celem jest zabezpieczenie warunków życia społecznego i ustanowienie reguł jego obrony wraz z obroną interesów jednostki; prawo w państwie nowożytnym ciągle walczy z bezprawiem
- dwoistość człowieka - człowiek prywatny i członek zbiorowości
- uznanie stabilności państwa liberalno-demokratycznego (obrona prawa podmiotowego w ramach prawa przedmiotowego to podstawowa zasada prawa)
- prawo przedmiotowe - suma orzeczeń prawnym i zasad organizacji życia publicznego
- prawo podmiotowe - kontynuacja prawa przedmiotowego w płaszczyźnie praw jednostki
- formalizm prawny - daje wyraz obowiązywaniu określonych reguł zachowania, jest gwarantem wolności jednostki i jej niezależności
- technika prawnicza: dokonywanie ilościowego uproszczenia materiału poddawanego ocenie prawnej, posegregowanie tego materiału, jego logiczna koncentracja, usystematyzowanie Pozytywizm kontynentalny - Georg Jellinek - prawem jest tylko to co funkcjonuje jako prawo
- metodologia badawcza - element obiektywny (badanie państwa jako określonego zjawiska społecznego) i subiektywny (badanie prawa)
- prawo jako zespół norm stosowanych w praktyce i jako zespół struktur powinnościowych
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz