Świat po roku 1968

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1246
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Świat po roku 1968 - strona 1 Świat po roku 1968 - strona 2

Fragment notatki:


Świat po roku 1968 3. Teorie sprawiedliwości Sprawiedliwość jako bezstronność: John Rawls (1921-2002) zaliczany do liberałów, ale teoria jego stawia przed sobą stworzenie systemu sprawiedliwości społecznej
stworzył własną koncepcję dystrybutowizmu, opartą na podziale sprawiedliwości Arystotelesa (wyrównawcza (komutatywna) i rozdzielcza (dystrybutywna)), rozwiązań liberalnych, koncepcji umowy społecznej, racjonalizmu, indywidualizmu, zasady równości szans i gwarancji wolności
określa ją hasło sprawiedliwość jako bezstronność ludzie dokonujący ustaleń co jest a co nie jest sprawiedliwe, pozostają za zasłoną niewiedzy (znają tylko główne informacje na temat społeczności - jest to konstrukcja jedynie hipotetyczna)
będąc taką tabula rasa w imieniu wszystkich wybiera sprawiedliwość obiektywną
ludzie tacy dążą do zdobycia pierwotnych dóbr pierwotnych (podstawowe prawa i wolności)
nierówności ekonomiczne takie, aby istniały korzyści dla najbardziej upośledzonych
urzędy i stanowiska dostępne dla wszystkich wolność może być ograniczona jedynie w imię wolności po częściowym uchyleniu zasłony niewiedzy ludzie podejmą decyzję o związaniu konstytucji względami sprawiedliwości
następnie powierzą państwu rolę dystrybutora dóbr (wybierają więc model państwa opiekuńczego)
Teoria równego rezultatu: Ronald Dworkin (1931) system filozoficzny oparty na zasadach sprawiedliwości dystrybutywnej
teoria jego łączy założenia liberalne i egalitaryzmu
wyklucza dążenie do równości (osiągnięcia stanu równego ), bo przeczy to wolności wyboru drogi życiowej
krytyka liberalnej koncepcji neutralnego państwa
państwo ma zmierzać do realizacji równości obywateli
nie wyklucza wolnego rynku
działalność redystrybutywna państwa obejmować powinna osoby nie posiadające szczególnych zdolności i szczęścia
wg siebie samego, teoria ta może znaleźć zastosowanie w krajach postkomunistycznych
oryginalna koncepcja aukcji , w której wszyscy mając takie same zasoby biorą udział w przetargu, kupując dobra odpowiadające jego celom. Wybory te niezależnie od jednostki nie są lepsze czy gorsze, dzięki pozytywnemu zdaniu testu zawiści . Pomaga to w ustaleniu cen wolnorynkowych i redystrybucji dóbr przez państwo. 4. Libertarianizm i komunitaryzm Libertarianizm amerykański, skrajny liberalizm (określany nawet mianem liberalizmu anarchistycznego)
wrogiem libertarian jest każda instytucja, nawet rodzina, ograniczająca wolność jednostki
całkowity leseferyzm w ekonomii


(…)

…, iż człowiek żyje tylko jako pasożyt)
sukces jednostki uniemożliwiają roszczenia innych ludzi, wykorzystujących siłę państwa i opierających się o irracjonalne systemy filozoficzne i głównie religijne, którzy mnożą swe żądania, dopominają się udziału w dobrach.
Konieczne jest zbudowanie przez przedsiębiorców nowego, racjonalnego świata wolnej konkurencji, etycznego i sprawiedliwego
Teoria państwa minimalnego…
… w państwo minimalne, z chwilą w której uzyskały monopol na stosowanie przymusu na danym terytorium
Komunitaryzm
obrona porządku społecznego przed libertarianizmem
człowiek zakotwiczony jest we wspólnocie i nie jest w stanie się od niej oderwać
nie przyznają wagi autorytetowi, hierarchii
postulat tolerancji dla odmienności
wyznają starą, liberalną konstrukcję społeczeństwa obywatelskiego
Dziedzictwo cnoty…

dostrzegają niebezpieczeństwo w relatywizmie moralnym i realizowaniu haseł poprawności politycznej
zarzuca Oświeceniu zatracenie dziedzictwa cnoty, tradycji myśli ludzkiej wywodzącej się od Arystotelesa i wielkich myślicieli Kościoła (św. Tomasz), co doprowadziło do upadku tradycyjnej wspólnoty

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz