Kategorie sprawiedliwości społecznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kategorie sprawiedliwości społecznej - strona 1 Kategorie sprawiedliwości społecznej - strona 2 Kategorie sprawiedliwości społecznej - strona 3

Fragment notatki:

Kategorie sprawiedliwości społecznej: pojawiło się w poł. XIXw. - rewolucja przemysłowa wyzwoliły tęsknoty i nadzieje wykorzenionych na lepszy i sprawiedliwy porządek społeczny.
Idea sprawiedliwego społeczeństwa - wybory czyniące stosunki społeczne sprawiedliwymi.
Znaczenia nabiera gdy dostrzega się nierówność /podział ludzi/;
Sprawiedliwa dystrybucja dóbr;
Ożywienie dla współczesnej filozofii polityki: Rawls;
Krytycznie: R. Nozick /anarchia/, komunitarianie;
Utylitaryzm XX wiek: użyteczności indywidualne;
Utylitaryzm najbardziej wpływowy dla kategorii wolności jak i w etyce;
Szczęście dobro i dobrobyt można osiągnąć niezależnie;
Sprawiedliwość: dążenie do dobra dla całego społeczeńśtwa;
maksymalizacja korzyści dla nieutylitarystycznych celów jest okej;
→ koncepcja egalitarystyczna: maksymalizacja dobra i respektowanie praw jednostek do równego traktowania;
słuszność maksymalizuje dobro, słuszne jest to co robi najwięcej dobra.
Zarzut: traktują poważnie odrębności innych osób, ale nie respektują praw jednostkowych;
J. Rawls: normatywne pojęcie sprawiedliwości;
nawiązuje do koncepcji umowy społecznej - starał się stworzyć alternatywę dla utylitaryzmu;
sprawiedliwość jako bezstronność;
liberalizm dopuszczający ingerencje państwa w sprawy gospodarcze;
pluralizm w życiu politycznym;
prawda i sprawiedliwość jako cnoty są bezkompromisowe;
dystrybucja sprawiedliwa: podstawowe dobra społeczne;
Principia: zasady społecznej sprawiedliwości, wyznaczenie praw i obowiązków przez instytucje państwowe;
→ egalitarystyczna sprawiedliwość dystrybutywna: równość z wolnością; zakłada, ze ludzie są racjonalni w maksymalizacji użyteczności.
Rozum → bezstronność;
ORIGINAL COMPACT! Dwie zasady sprawiedliwości: → każda osoba ma prawo do jak najszerszej podstawowej wolności możliwej do pogodzenia z podobną wolnością dla innych;
nierówności społeczne i ekonomiczne;
godzi altruizm z egoizmem - odrzucając radykalne ich formy;
→ libertariańska koncpecja sprawiedliwości: racjonalna podstawa gospodarki: WOLNY rynek pozbawiony wszystkich regulacji ze strony państwa;
jednostka - pierwotna;
autonomicznym indywiduum przysługują wolności negatywne, dopóki nie zagrażają innym jednostkom indywidualnym;
sprawiedliwa dystrybucja na wolnym rynku - dobro wspólne i sprawiedliwość społeczna jest odrzucona;
wolność, bezpieczeństwo i własność prywatna - to ma zachować państwo;
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz