Filozofia społeczna i polityczna

note /search

Narząd wzroku, budowa oka

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Filozofia społeczna i polityczna
Pobrań: 721
Wyświetleń: 2296

Narząd wzroku: budowa oka, p rzetwarzanie sygnału wzrokowego Wszelkie informacje, jakie odbieramy z otoczenia, docierają do nas za pomocą wyspecjalizowanych komórek zmysłowych, zwanych receptorami. Reagują one na zmiany w otaczającym nas świecie i przetwarzają je na impulsy zrozumiałe dla mózgu. ...

Użyteczność systemów interakcyjnych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Filozofia społeczna i polityczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1295

Użyteczność systemów interakcyjnych. Podstawowe pojęcia. Normy ISO 9241 i ISO 9126 Oskar Szabla Jakub Dziurdziewicz System interakcyjny lub inaczej bezpośredni to system umożliwiający użytkownikowi bezpośredni dialog z systemem ISO 9241:11 wyjaśnia korzyści płynące z pomiarów użyteczności, podkr...

Wplyw hałasu na różne problemy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Filozofia społeczna i polityczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1015

Hałas wpływa na: problem hałasu dotyczy człowieka jako organizmu biologicznego, jednostki intelektualnej a także członka społeczeństwa Narząd słuchu Centralny układ nerwowy (wpływ na inne organy, ogólny stan zdrowia) Zdrowie psychiczne, sprawność umysłową, efektywność i jakość pracy szkodliwo...

Adaptacja, akomodacja, konwergencja

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Filozofia społeczna i polityczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1113

Notatka porusza miedzy innymi zagadnienia takie jak: Jest to zdolność oka do dopasowywania do różnego natężenia światła, dzięki któremu możliwe jest dobre widzenie przy pełnym oświetleniu jak i przy świetle gwiazd. Za adaptację odpowiadają mechanizmy adaptacyjne; Zmiana wielkości źrenicy. Zależnie o...

Wpływ drgań na organizm człowieka

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Filozofia społeczna i polityczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: Wyróżnia się, jako szczególne rodzaje drgań: MECHANICZNE (ruch drgający; wibracje) –to ruch cząstek ośrodka stałego względem ich położenia równowagi, odbywają się z określoną częstotliwością, n...

Eye tracker - historia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Filozofia społeczna i polityczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 777

HISTORIA Pierwsze badania Próby wykonywania pierwszych badań śledzących i rejestrujących aktywność wzrokową człowieka przeprowadzono już ponad 100 lat temu. Stosowane wówczas metody były jednak bardzo inwazyjne. Jedna z metod należąca do tej grupy polegała na przymocowaniu nici lub drutu do płytk...

Próg słyszalności, próg bólu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Filozofia społeczna i polityczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1078

BADANIE AUDIOMETRYCZNE Badanie audiometryczne, inaczej zwane badaniem słuchu tonalnie progowym, polega na określeniu słyszenia progowego tonów czystych w zakresie częstotliwości od 125 Hz do 1 Hz. Dokonuje się tego w oparciu o informacje uzyskane od badanego podczas podawania sygnałów dźwiękowych...

Zapobieganie szkodliwemu działniu drgań

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Filozofia społeczna i polityczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679

Minimalizowanie zagrożeń powodowanych drganiami mechanicznymi może być realizowane różnymi metodami. Najogólniej metody te można podzielić na metody techniczne i metody organizacyjno-administracyjne. METODY TECHNICZNE minimalizowanie drgań u źródła ich powstawania - Zmniejszenie wibroaktywności ź...

Statyczne i fizyczne obciążenie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Filozofia społeczna i polityczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1813

Obciążenie fizyczne - jeden z rodzajów obciążenia pracą, pokonywane przez określone czynności układu mięśniowego, które działają pod wpływem wszelkich oporów lub sił przyciągania ziemskieg o . Wyróżniamy obciążenia dynamiczne i statyczne...

Fizyczny proces drgania

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Filozofia społeczna i polityczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763

DRGANIA - To procesy, określane w fizyce, w trakcie których wielkości fizyczne na przemian rosną i maleją w czasie. - Drgania akustyczne definiowane są jako ruch cząsteczek ośrodka sprężystego względem położenia równowagi. Mogą rozprzestrzeniać się w ośrodkach gazowych, ciekłych i stałych. RODZA...