Fizyczny proces drgania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fizyczny proces drgania - strona 1 Fizyczny proces drgania - strona 2

Fragment notatki:


DRGANIA - To procesy, określane w fizyce, w trakcie których wielkości fizyczne na przemian rosną i maleją w czasie. - Drgania akustyczne definiowane są jako ruch cząsteczek ośrodka sprężystego względem położenia równowagi. Mogą rozprzestrzeniać się w ośrodkach gazowych, ciekłych i stałych.
RODZAJE DRGAŃ 1) MECHANICZNE (ruch drgający; wibracje) -to ruch cząstek ośrodka stałego względem ich położenia równowagi, odbywają się z określoną częstotliwością, np. wahadło matematyczne, ciało na sprężynie, wahadło fizyczne. Są przekazywane przez bezpośredni kontakt człowieka z ciałem drgającym. 2) Drgania cząsteczek sieci krystalicznych, drgania strun instrumentów muzycznych, drgania powietrza itp. 3) ELEKTRYCZNE: okresowe zmiany natężenia prądu elektrycznego w obwodzie, np. w układzie kondensatora i cewki 4) ELEKTROMECHANICZNE : np. drgania krystalicznych sieci jonowych, drgania plazmy w polu magnetycznym lub elektrycznym itp.
PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA WŁASNOŚCI MATEMATYCZNE FUNKCJI OPISUJĄCEJ DRGANIA 1) DRGANIA OKRESOWE - zmiany wartości wielkości charakteryzującej dany układ, zachodzące wokół wartości odpowiadającej stanowi równowagi, w wyniku jednorazowego wytrącenia układu ze stanu równowagi lub na skutek oddziaływania na układ okresowo zmiennej siły, np. matematyczny ruch harmoniczny. (CYKL i OKRES) 2) DRGANIA NIEOKRESOWE W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU RÓWNAŃ DRGAŃ WYRÓŻNIA SIĘ: 1) DRGANIA LINIOWE - nazywamy ruch drgający, gdy ciało sprężyste porusza się wzdłuż prostej. Stopień sprężystości ciała wyraża się współczynnikiem sprężystości. 2) DRGANIA NIELINIOWE ZE WZGLĘDU NA TO CZY SIŁA ZEWNĘTRZNA MA WPŁYW NA UKŁAD. 1) DRGANIA WYMUSZONE - kiedy na drgający układ ma wpływ inny zmienna siła zewnętrzna (siła wymuszająca). 2) WŁASNE (SWOBODNE) - występują kiedy układ wytrącony z położenia równowagi i pozostawiony samemu sobie wykonuje drgania. WPŁYW DRGAŃ NA ORGANIZM CZŁOWIEKA - Ustrój ludzki stanowi pewnego rodzaju układ sprężysty, przez co sprzyja biernej obronie przed oddziaływaniem drgań i wstrząsów. - Występujące pod wpływem drgań o niewielkiej częstotliwości, podświadome skurcze mięśni zapewniają obronę czynną. - Najniebezpieczniejsze są drgania rezonansowe, tzn. takie drgania, których częstotliwość odpowiada częstotliwości własnej drgań poszczególnych narządów ustroju ludzkiego. Ze względu na czasowy charakter, drgania działające na człowieka dzielimy na : 1) WSTRZĄSY - to takie drgania nisko częstościowe, na które organizm może działać czynnie po przez pracę układu mięśniowo - szkieletowego. 2) DRGANIA WŁAŚCIWE Reakcja na drgania może być tylko bierna, gdyż układ nerwowy, narządy równowagi oraz mięśnie człowieka nie są zdolne reagować na każdy impuls oddzielnie.


(…)

… narządów objawiają się zaburzeniami ich pracy, złym samopoczuciem psychicznym, fizycznym, a nawet uszkodzeniem przy wyższych amplitudach oddziaływań i długich czasach ekspozycji. - Mamy wtedy do czynienia z chorobą wibracyjną (zespół wibracyjny). -Oprócz drgań całego ciała, istotny wpływ mają drgania lokalne, występujące podczas używania narzędzi wibracyjnych elektrycznych (młotki, klucze, nitowniki, piły…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz