drgania mechaniczne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1869
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
drgania mechaniczne - omówienie - strona 1 drgania mechaniczne - omówienie - strona 2 drgania mechaniczne - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

DRGANIA MECHANICZNE
CHARAKTERYSTYKA I KLASYFIKACJA DRGAO
Drgania:
- To procesy, określane w fizyce, w trakcie których wielkości fizyczne na przemian rosną i maleją w
czasie.
- Drgania akustyczne definiowane są jako ruch cząsteczek ośrodka sprężystego względem położenia
równowagi. Mogą rozprzestrzeniad się w ośrodkach gazowych, ciekłych i stałych.
Rodzaje drgao:
 MECHANICZNE (ruch drgający; wibracje) –to ruch cząstek ośrodka stałego względem ich
położenia równowagi, odbywają się z określoną częstotliwością, np. wahadło matematyczne,
ciało na sprężynie, wahadło fizyczne. Są przekazywane przez bezpośredni kontakt człowieka
z ciałem drgającym.
 Drgania cząsteczek sieci krystalicznych, drgania strun instrumentów muzycznych, drgania
powietrza itp.
 ELEKTRYCZNE: okresowe zmiany natężenia prądu elektrycznego w obwodzie, np. w układzie
kondensatora i cewki
 ELEKTROMECHANICZNE: np. drgania krystalicznych sieci jonowych, drgania plazmy w polu
magnetycznym lub elektrycznym itp.
Podział ze względu na własności matematyczne funkcji opisującej drgania:
 DRGANIA OKRESOWE - zmiany wartości wielkości charakteryzującej dany układ, zachodzące
wokół wartości odpowiadającej stanowi równowagi, w wyniku jednorazowego wytrącenia
układu ze stanu równowagi lub na skutek oddziaływania na układ okresowo zmiennej siły, np.
matematyczny ruch harmoniczny. (CYKL i OKRES)
 DRGANIA NIEOKRESOWE
W zależności od rodzaju równao drgao wyróżnia się:
 DRGANIA LINIOWE - nazywamy ruch drgający, gdy ciało sprężyste porusza się wzdłuż prostej.
Stopieo sprężystości ciała wyraża się współczynnikiem sprężystości.
 DRGANIA NIELINIOWE
Ze względu na to, czy siła zewnętrzna ma wpływ na układ wyróżnia się:
 DRGANIA WYMUSZONE - kiedy na drgający układ ma wpływ inny zmienna siła zewnętrzna
(siła wymuszająca).
 DRGANIA WŁASNE (SWOBODNE) – występują kiedy układ wytrącony z położenia równowagi i
pozostawiony samemu sobie wykonuje drgania.
WPŁYW DRGAO NA ORGANIZM CZŁOWIEKA
Wpływ drgao na organizm człowieka:
 Ustrój ludzki stanowi pewnego rodzaju układ sprężysty, przez co sprzyja biernej obronie
przed oddziaływaniem drgao i wstrząsów.
 Występujące pod wpływem drgao o niewielkiej częstotliwości, podświadome skurcze mięśni
zapewniają obronę czynną.
 Najniebezpieczniejsze są drgania rezonansowe, tzn. takie drgania, których częstotliwośd
odpowiada częstotliwości własnej drgao poszczególnych narządów ustroju ludzkiego.
Ze względu na czasowy charakter, drgania działające na człowieka dzielimy na:
 WSTRZĄSY - to takie drgania nisko częstościowe, na które organizm może działad czynnie po
przez pracę układu mięśniowo – szkieletowego.
 DRGANIA WŁAŚCIWE
Reakcja na drgania może byd tylko bierna, gdyż układ nerwowy, narządy równowagi oraz mięśnie
człowieka nie są zdolne reagowad na każdy impuls oddzielnie.
Reakcje organizmu na drgania:
2 Hz ciało zachowuje się jak jednolita masa
3-4 Hz pobudzają do sinych drgao narządy jamy brzusznej
7-8 Hz rezonans klatki piersiowej
20-30 Hz rezonans narządów ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz