Fizyka środowiska pracy

note /search

Termoregulacja - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka środowiska pracy
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1365

Ciepło informuje nas o tym, jak szybo wokół położeń równowagi poruszają się cząsteczki materii. Im ciało cieplejsze, tym ten proces jest szybszy, a amplituda drgań się zwiększa. Temperatura wyraża ilość ciepła. Fizyczne mechanizmy przepływu ciepła zachodzą zawsze. Nie można spowodować, że ciepło...

Drgania mechaniczne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka środowiska pracy
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2121

DRGANIA MECHANICZNE CHARAKTERYSTYKA I KLASYFIKACJA DRGAO Drgania: - To procesy, określane w fizyce, w trakcie których wielkości fizyczne na przemian rosną i maleją w czasie. - Drgania akustyczne definiowane są jako ruch cząsteczek ośrodka sprężystego względem położenia równowagi. Mogą rozprze...

Hałas - omówienie - Ucho

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka środowiska pracy
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1876

HAŁAS DŹWIĘKI, NARZĄD SŁUCHU, CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE HAŁASU Ucho:  zewnętrzne  środkowe  wewnętrzne Ucho zewnętrzne:  Małżowina  Przewód słuchowy zewnętrzny Błona bębenkowa- granica pomiędzy uchem zewnętrznym, a środkowym;...

Mikroklimat - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka środowiska pracy
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1225

MIKROKLIMAT PODSTAWOWE POJĘCIA ZWIĄZANE Z MIKROKLIMATEM Mikroklimat w znaczeniu encyklopedycznym jest to klimat charakterystyczny dla małej części środowiska, której odrębnośd jest wynikiem specyfiki układu czynników ją tworzących.   Całokształt zmian fizycznych czynników meteorologicznych ...

Obciążenie fizyczne dynamiczne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka środowiska pracy
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1183

OBCIĄŻENIE FIZYCZNE DYNAMICZNE CHARAKTERYSTYKA OCENA WYDATKU ENERGETYCZNEGO (METODA LEHMANA) Wydatek energetyczny: - jednostka: J/jednostka czasu, - praca lekka – 1,26 kJ/min. do 7 kJ/min., - praca średnio ciężka – 8 kJ/min. do 20 kJ/min., - praca ciężka i bardzo ciężka – 25 kJ/min. do 50 kJ...

Przestrzeń pracy - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka środowiska pracy
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1218

PRZESTRZEO PRACY: ANTROPOMETRIA ROZKŁAD NORMALNY, CENTYLE, WYKORZYSTANIE DO PROJEKTOWANIA PRZESTRZENI PRACY, ATLASY ANTROPOMETRYCZNE PROJEKTOWANIE PRZESTRZENI PRACY, FIZYCZNE MODELE CZŁOWIEKA Istotnym elementem dostosowania pracy do czło...

Użyteczność systemów interakcyjnych - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka środowiska pracy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 882

UŻYTECZNOŚD SYSTEMÓW INTERAKCYJNYCH UŻYTECZNOŚD SYSTEMÓW INTERAKCYJNYCH, PODSTAWOWE POJĘCIA System interakcyjny lub inaczej bezpośredni to system umożliwiający użytkownikowi bezpośredni dialog z systemem ISO 9241:11 wyjaśnia korzyści płynące z pomiarów użyteczności, podkreśla ona że użytecznośd...

Dźwięki, narząd słuchu oraz charakterystyka

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka środowiska pracy
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2415

Dźwięki, narząd słuchu oraz charakterystyka i rodzaje hałasu DŹWIĘK W życiu codziennym człowiek spotyka się z wieloma różnymi dźwiękami i odgłosami. Nasze ucho jest doskonale przystosowane do odbierania tych fal głosowych. Dźwięk - jest to fala akustyczna, która rozchodzi się w danym ośrodku sprę...

Wpływ hałasu na organizm człowieka - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka środowiska pracy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1498

WPŁYW HAŁASU NA ORGANIZM CZŁOWIEKA Negatywny wpływ hałasu na organizm człowieka dotyczy przede wszystkim narządu słuchu czyli ucho. Jest to narząd o bardzo złożonej budowie ale dzięki temu najsłabszy dźwięk słyszany przez człowieka posiada amplitudę 5 000 000 000 razy mniejszą od średniego ciśnieni...

Wymagania oświetleniowe pomieszczeń - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka środowiska pracy
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1841

Wymagania oświetleniowe pomieszczeń. Norma PN-EN 12 464-1: 2004 Podstawowe pojęcia Światło, nazywane inaczej promieniowaniem widzialnym, to energia promieniowania o długości fali 380-760 nm, zdolna pobudzić siatkówkę i wywołać wrażenie wzrokowe. Parametr określający całkowitą moc światła emitow...