Przestrzeń pracy - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przestrzeń pracy - omówienie - strona 1 Przestrzeń pracy - omówienie - strona 2 Przestrzeń pracy - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

PRZESTRZEO PRACY: ANTROPOMETRIA
ROZKŁAD NORMALNY, CENTYLE, WYKORZYSTANIE DO PROJEKTOWANIA
PRZESTRZENI PRACY, ATLASY ANTROPOMETRYCZNE
PROJEKTOWANIE PRZESTRZENI PRACY, FIZYCZNE MODELE CZŁOWIEKA
Istotnym elementem dostosowania pracy do człowieka jest projektowanie prawidłowych stosunków
przestrzennych na stanowisku pracy, tzn. zapewnienie człowiekowi pracy w dogodnym dla niego
zasięgu rąk (obszar pracy) i w dogodnej pozycji ciała, tak aby mógł wykonywad ruchy swobodnie i bez
zbytniego wysiłku.
Projektowanie ergonomiczne:
Zasady uniwersalne wg Z. i K. Tomaszewskiego:
 Uwzględnianie wymiarów ciała użytkownika. Dostosowanie
przestrzeni pracy do operatora
 Zharmonizowanie postawy ciała, wywieranej siły i ruchu ciała
 Urządzenia sygnalizacyjne i sterownicze dostosowane do
percepcji i możliwości ruchowych użytkownika
 Środowisko pracy neutralne lub pozytywnie wpływające na
ludzi
 Proces pracy zapewniający zdrowie, bezpieczeostwo, dobre
samopoczucie pracownika
Ergonomiczne zasady projektowania wg Jabłooskiego
 Proste użytkowanie
 Wygodne użytkowanie bez zbędnego wysiłku
 Zachowanie odpowiednich wymiarów i przestrzeni
 Uwzględnianie wydolności umysłowej
 Zapewnienie odpowiedniego środowiska
 Czytelnośd informacji
 Tolerancja dla błędów
 Hierarchizacja celów ergonomicznych
Wymiary ciała ludzkiego:
Ciało ludzkie - najważniejszym elementem
stanowiska pracy.
 Zmiennośd wymiarów - podstawowa charakterystyka populacji użytkowników utrudnia
zadawalające wszystkich pracowników
ukształtowanie przestrzeni pracy.
Rozkład częstości cech antropometrycznych zwykle przybiera postad rozkładu Gaussa. Dlatego też w
przypadku, gdy nie ma możliwości projektowania dla 100% populacji, zaleca się w literaturze
przyjęcie jako graniczne przy projektowaniu miejsca pracy, wartości cech odpowiadające 5 i 95
centylowi.
Fantomy – czyli płaskie modele centylowych reprezentantów populacji. Modele te stanowią łaocuch
wielu wymiarów ciała ludzkiego i umożliwiają symulowanie różnych pozycji.
Probanci - są to osobnicy o prawidłowej budowie i proporcjach ciała, którzy swoimi wymiarami
odpowiadają wymiarom osobnika 5- , 50- , 95 – centylowych. Stosowani są najczęściej podczas
projektowania stanowisk pracy
Manekiny – figury, modele, mające imitowad człowieka.
Analiza stanowiska pracy:
 Analiza wszystkich wykonywanych przez pracownika czynności.
 Wybór odpowiedniego wyposażenia stanowiska pracy, a także odpowiedniego
rozmieszczenia.
 Wybór odpowiedniej pozycji.
 Zgodnośd stanowiska z normami (hałas, oświetlenie)
Obiekty pracy należy umieszczad wg następujących kryteriów:
 Ważnośd
 częstośd użycia
 zasięg rąk (obszar pracy)
 kolejnośd użycia – obiekty używane kolejno blisko siebie
 spełniane funkcje – łączenie w grupy (bloki)
Wybór pozycji zależy od wykonywanej pracy
Programy komputerowe:
Obecnie znanych jest ponad sto, mniej lub więcej zaawansowanych, programów do komputerowo
wspomaganej oceny ergonomicznej stanowisk pracy. Najczęściej stosuje się je w fazie ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz