Ergonomia i BHP - pytania zaliczeniowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2394
Wyświetleń: 10157
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ergonomia i BHP - pytania zaliczeniowe - strona 1 Ergonomia i BHP - pytania zaliczeniowe - strona 2 Ergonomia i BHP - pytania zaliczeniowe - strona 3

Fragment notatki:

1.Zdefiniować pojęcie ergonomia. Omówić podstawowy cel i zakres ergonomii.
Ergonomia zajmuje się związkami zachodzącymi pomiędzy człowiekiem a jego zajęciem, sprzętem i otoczeniem (materialnym) w najszerszym znaczeniu, włączając w to pracę, wypoczynek, sytuacje domu i podróży.
Cel: Ergonomia ma charakter multidyscyplinarny. Ergonomia wykorzystuje wiedzę wielu nauk do podstawowego, programistycznego celu - polepszenia warunków pracy, wypoczynku człowieka - poprzez dostosowanie urządzeń technicznych do jego potrzeb i edukacje użytkowania.
Zakres obejmuje stosowanie środków i metod które stanowią o optymalizacji warunków pracy czyli decydują nie tylko o zabezpieczeniu przed wypadkami i chorobami zawodowymi, lecz głownie przed tymi czynnikami
2.Definicja, cel i zakres ergonomii koncepcyjnej.
Jest to prowadzenie zasad ergonomii już w trakcie formułowania założenia i projektowania systemów oraz projektów
Celem jest zapewnienie maksimum bezpieczeństwa przyszłemu użytkownikowi i wyeliminowanie czynników szkodliwych lub zminimalizowanie obciążeń pracownika
Zakres obejmuje ustalenie wzajemnych relacji człowiek - maszyna, zapewniłyby maksymalne bezpieczeństwo i niezawodność przy minimalnym psychicznym oraz fizycznym obciążeniu człowieka
3.Definicja, cel i zakres ergonomii korekcyjnej.
Zajmuje się korektą warunków pracy na drodze modernizacji istniejących oraz pracujących już maszyn i urządzeń a także wprowadzeniem elementów zabezpieczających ludzi przed niekorzystnymi wpływami środowiska pracy.
Celem jest usunięcie zagrożeń i eliminacja czynników szkodliwych oraz zapewnienie maksymalnej wydajności pracy przy możliwym zmniejszeniu obciążenia
Zakres obejmuje analizę już istniejących środowiska pracy z punktu widzenia dostosowania stanowiska do możliwości człowieka
4.Wyjaśnić pojęcie: ryzyko zawodowe, choroby zawodowe.
Ryzyko zawodowe - prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty oraz ich skutków dla zdrowia lub życie pracowników w postaci chorób zawodowych i wypadków przy pracy
Choroby zawodowe - jest to choroba która spowodowana została wskutek działaniem niekorzystnych czynników w miejscu pracy lub w związku z wykonywaniem pracy
5.Wyjasnić pojęcie środowisko pracy.
Środowisko pracy to czynniki: fizyczne, chemiczne, biologiczne, organizacyjne, społeczne, kulturowe.
6.Omówić zakresy występujące w procesie pracy zawodowej w stosunku do czasu zatrudnienia.
przedstartowy (zw. z przygotowaniem stanowiska lub samego pracownika do czynności roboczych),
wyjściowy (stan psychofizyczny pracownika przed podjęciem pracy),
nauki (nabieranie wprawy - krzywa pracy charakteryzuje się wówczas dużą rozbieżnością parametrów określających proces pracy np.: czas reakcji; ilość: odebranych informacji, błędów itp.),


(…)

… mandatu dzielonego przez komisję Europejską i wymienione w „Dzienniku Urzędowym wspólnoty Europejskiej” jako normy zharmonizowane z technicznymi prawami dyrektywami podejścia UE.
25.Co to jest Polski Komitet Normalizacyjny i czym się zajmuje
Jest krajową jednostką normalizacyjną i jednocześnie państwową budżetową jednostką organizacyjną
26.Co to jest nowe i globalne podejście stosowane w Unii…
…, czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.
36.Opisać sposób tradycyjny zarządzania BHP w firmie.
37.Opisać sposób nowoczesny zarządzania BHP w firmie
38.Co to jest Państwowa Inspekcja Pracy i czym się zajmuje
Jest organem powołanym do nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy…
… działania:
Sprawozdaniu zapobiegawczego nadzoru sanitarnego
Sprawowaniu bieżącego nadzoru sanitarnego
Zapobiegania chorobom zakaźnym i epidemiologicznym
Działalności oświatowo-zdrowotnej
40.Co to jest urząd Dozoru Technicznego i jaki jest zakres jego działania
Jest centralnym organem administracji państwowej realizującym działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych. Działalność Urzędu Dozoru Technicznego polega na sprawowaniu dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi tj. urządzeniami które mogą stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowisk w skutek:
Rozprężania cieczy lub gazów znajdujących się pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego
Wyzwolenia energii potencjalnej lub kinematycznej przy przemieszczaniu ludzi lub ładunków…
… projektu systemu człowiek-obiekt techniczny o pożądanym poziomie ergonomicznej jakości
16.Wyjaśnić pojęcie projektowanie środowiska pracy
Projektowanie środowiska pracy - projektowanie urządzeń regulujących parametry środowiska pracy (będące elementami projektowanego systemu) i chroniących przed nie zawsze dającym się wyeliminować negatywnym wpływem technologii na środowiska 17.Wyjaśnić procedurę…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz