Ergonomia i BHP

note /search

Ochrona przeciwpoparzeniowa - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 56
Wyświetleń: 728

OCHRONA PRZECIWPOPARZENIOWA 80% poparzeń występuje przy niskim natężeniu 3% z nich są śmiertelne I przypadek gdy dotykamy elementu pod napięciem bezpośrednio II przypadek gdy uszkodzona jest izolacja U dotykowe występuje w warunkach norma...

Ochrona przeciwporażeniowa - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 63
Wyświetleń: 931

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 1 Działanie prądu na organizm ludzki Negatywne skutki powoduje przepływ prądu - skurcze mięśni i brak kontroli nad działaniem mięsni - utrata świadomości - zatrzymanie oddychania - zakłócenia w pracy serca (...

Zagrożenie elektrostatyczności - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

ZAGROŻENIE ELEKTROSTATYCZNOSCI 1 przy urządzeniach walcowych, przy przewijaniu taśm 2 przepływ cieczy przez wodociągi i inne rury 3 przy rozpylaniu 4ciałą rozdrobnione (proszki, granulaty) 5 Zanieczyszczenia w gazach 6 Elektryzowanie się człowieka Zagrożenia 1 bezpośrednie od pola elektrost...

Pierwsza pomoc - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1911

Bhp złamania - przerwanie ciągłości kości np. na skutek urazu mechanicznego. Złamania dzielimy na: zamknięte gdzie przy uszkodzeniu i okolicznych tkanek nie ulega uszkodzeniu skóra, otwarte gdzie oprócz przerwania  ciągłości kości wystepuje uszkodzenie skóry i mięśni. Objawy: • znaczna bolesność ...

Nauka o pracy i kierowaniu

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1561

Nauka o pracy i kierowaniu „STRES” 1. DEFINICJA STRESU  Stresem nazywamy nie specyficzną reakcje fizjologiczną i psychiczną jednostki na wszelkie  wymagania środowiskowe lub zagrożenie jej integralności. Stres to reakcja na wszelkiego  typu sytuacje trudne , to stan w którym wyróżnia się trzy podst...

Ergonomia i BHP - pytania zaliczeniowe

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 2443
Wyświetleń: 10206

1.Zdefiniować pojęcie ergonomia. Omówić podstawowy cel i zakres ergonomii. Ergonomia zajmuje się związkami zachodzącymi pomiędzy człowiekiem a jego zajęciem, sprzętem i otoczeniem (materialnym) w najszerszym znaczeniu, włączając w to pracę, wyp...

Ergonomia -opracowanie (sem.I)

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2142

ERGONOMIA Ergonomia określana jest jako interdyscyplinarna nauka, zajmująca się przystosowaniem narzędzi, maszyn, środowiska i warunków pracy do anatomicznych i psychofizycznych cech człowieka, zapewniając sprawne, wydajne i bezpieczne wykonywa...

Stres -opracowanie (sem.I)

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1036

W Europie stres jest drugim po bólu pleców najczęściej występującym problemem zdrowotnym związanym z wykonywaniem pracy. Stres to : twoja reakcja na stawiane ci wymagania, wymagania stawiają ci inni, ale przede wszystkim ty sobie sam je stawiasz, gdy spotykasz się z zadaniami, reagujesz na ich ob...

Ergonomia i BHP - test zaliczeniowy

 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 1813
Wyświetleń: 5047

13. Bardzo niskie napięcie bezpieczne stanowi ochronę przeciwporażeniową przed:- dotykiem bezpośrednim i pośrednim- dotykiem bezpośrednim- dotykiem pośrednim14. Rezystancja izolowanego stanowiska pracy przy napięciu mniejsz...

Wybuchy - sprawozdanie

 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 63
Wyświetleń: 679

Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego dn. 19.11.2009r. z przedmiotu „Zarządzanie i bezpieczeństwo pracy” Sporządziła grupa 2: 1. Temat: Wybuch pyłu węglowego 2. Opis zasad pomiaru i aparatury Urządzenia używane podczas doświad...