Ergonomia i BHP - strona 2

Przykładowe pytania na zaliczenie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. Stanisław Malikowski
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1106

1. Bezpieczeństwo pracy to : 2. Higiena pracy to : 3. Wypadek przy pracy to : 4. Wypadek śmiertelny w pracy to : 5. Choroba zawodowa to : 6. Niebezpieczeństwo to : 7. Profilaktyka to : 8. Ustawa „ o zdrowiu uczniów powstała” : ...

Ochrona przeciwpoparzeniowa - omówienie

 • prof. Stanisław Malikowski
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

OCHRONA PRZECIWPOPARZENIOWA 80% poparzeń występuje przy niskim natężeniu 3% z nich są śmiertelne I przypadek gdy dotykamy elementu pod napięciem bezpośrednio II przypadek gdy uszkodzona jest izolacja U dotykowe występuje w warunkach norma...

Ochrona przeciwporażeniowa -omówienie

 • prof. Stanisław Malikowski
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 7
Wyświetleń: 686

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 1 Działanie prądu na organizm ludzki Negatywne skutki powoduje przepływ prądu - skurcze mięśni i brak kontroli nad działaniem mięsni - utrata świadomości - zatrzymanie oddychania - zakłócenia w pracy serca (zatrzymanie, asystoria) -

Zagrożeń elektrostatyczności - omówienie

 • prof. Stanisław Malikowski
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

ZAGROŻENIE ELEKTROSTATYCZNOSCI 1 przy urządzeniach walcowych, przy przewijaniu taśm 2 przepływ cieczy przez wodociągi i inne rury 3 przy rozpylaniu 4ciałą rozdrobnione (proszki, granulaty) 5 Zanieczyszczenia w gazach 6 Elektryzowanie się człowieka Zagrożenia 1 bezpośrednie od pola elektrost...

Ergonomia i BHP - zaliczenie wykładu

 • prof. Stanisław Malikowski
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1526

1. Bezpieczeństwo pracy to : 2. Higiena pracy to : 3. Wypadek przy pracy to : 4. Wypadek śmiertelny w pracy to : 5. Choroba zawodowa to : 6. Niebezpieczeństwo to : 7. Profilaktyka to : 8. Ustawa „ o zdrowiu uczniów powstała” : ...

Ergonomia i BHP - test zaliczeniowy - przepływ prądu

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Dagmara Nowak-Senderowska
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 147
Wyświetleń: 938

1. Początek odczuwania przepływu prądu o częstotliwości 50-60Hz następuje przy natężeniu prądu:- 1-1,5 mA- 2-3 mA- 3-6 mA2. Górna granica wartości prądu przemiennego 50-60Hz, przy której dorosły człowiek może samodzielnie uwolnić się spod n...

Wybuchy - sprawozdanie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Dagmara Nowak-Senderowska
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 56
Wyświetleń: 532

Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego dn. 19.11.2009r. z przedmiotu „Zarządzanie i bezpieczeństwo pracy” Sporządziła grupa 2: 1. Temat: Wybuch pyłu węglowego 2. Opis zasad pomiaru i aparatury Urządzenia używane podczas doświad...

Bezpieczeństwo-brak nieakceptowalnego ryzyka szkód

 • Politechnika Gdańska
 • Nowicki
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1729

BHP wykład1 bezpieczeństwo-brak nieakceptowalnego ryzyka szkód bezpieczeństwo pracy- oznacza zapobieganie możliwości powstania zdarzenia nagłego,  nieoczekiwanego, połączonego z przyczyną zewnętrzną, prowadzącą do urazu wymaganego  udzielenia pomocy przedlekarskiej lub lekarskiej higiena pracy – ...

Pojęcia-ergonomia

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Nowicki
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2555

Ergonomia   – dziedzina nauki wykorzystująca wiedzę o możliwościach psychofizycznych  użytkownika   do   odpowiedniego   projektowania   i   korygowania   wyrobów   użytkowych,  urządzeń,   maszyn,   organizowania   miejsca   pracy   w   celu   ...

Substancje niebezpieczne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Nowicki
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1582

Substancje niebezpieczne. Karta charakterystyki  stanowi zbiór informacji niebezpiecznych właściwościach substancji. Substancje niebezpieczne:  1. O właściwościach wybuchowych. 2. O właściwościach utleniających. Oznakowanie substancji niebezpiecznych  Łatwopalne  Tło pomarańczowe + czarne  rysunki ...