Ergonomia i BHP - test zaliczeniowy - przepływ prądu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ergonomia i BHP - test zaliczeniowy - przepływ prądu - strona 1 Ergonomia i BHP - test zaliczeniowy - przepływ prądu - strona 2 Ergonomia i BHP - test zaliczeniowy - przepływ prądu - strona 3

Fragment notatki:

1. Początek odczuwania przepływu prądu o częstotliwości 50-60Hz następuje przy natężeniu prądu:

- 1-1,5 mA

- 2-3 mA

- 3-6 mA

2. Górna granica wartości prądu przemiennego 50-60Hz, przy której dorosły człowiek może samodzielnie uwolnić się spod napięcia wynosi:

- 6-8 mA

- 8-10 mA

lub B*

- 10-15 mA

3. Największe znaczenie z punktu widzenia rażenia prądem elektrycznym ma część prądu przepływająca przez serce i układ oddechowy. Udział tego prądu w całkowitym prądzie przepływającym przez ciało człowieka jest największy dla przepływu na drodze:

- lewa dłoń – prawa dłoń

- prawa dłoń – stopy

- plecy – prawa dłoń

4. Rezystancja skóry człowieka wynosi:

- 1000 – 10000 Ω

- 10k – 1M Ω

- 1M – 100M Ω

5. Szanse na uratowanie rażonego prądem elektrycznym w pierwszej minucie wynoszą:

- 100 %

- 98%

- 93 %

- 90 %

- 85 %

6. Uwolnienie porażonego prądem elektrycznym o napięciu 1 kV należy dokonać przez:

- odłączenie napięcia

- odciągnięcie porażonego

- odizolowanie

7. Porażonego, który jest nieprzytomny i oddycha należy ułożyć w pozycji:

- na wznak

- na boku

- na brzuchu

8. Zabieg sztucznego oddychania jest skuteczny, jeśli:

- unosi się klatka piersiowa

- unosi się brzuch

- słychać szmer oddechu

9. Przedstawiony na rysunku układ sieciowy jest układem:

- TNC

- TNS

- IT

10. Jeden z warunków jaki musi spełniać bardzo niskie napięcie bezpieczne SELV 50Hz jest jego wartość:

- ≤ 50 V

- ≤ 25 V

- ≤ 12 V

11. Urządzenie przeciwporażeniowe różnicowo-prądowe stanowi ochronę przed:

- dotykiem bezpośrednim

- dotykiem pośrednim

- oba

12. Separacja przeciwporażeniowa stanowi ochronę przeciwporażeniową:

- podstawową

- dodatkową

- oba

13. Bardzo niskie napięcie bezpieczne stanowi ochronę przeciwporażeniową przed:

- dotykiem bezpośrednim i pośrednim

- dotykiem bezpośrednim

- dotykiem pośrednim

14. Rezystancja izolowanego stanowiska pracy przy napięciu mniejszym od 500V wynosi:

- ≥ 20 kΩ

- ≥ 50 kΩ

- ≥ 10 kΩ

15. W urządzeniach elektrycznych iskrobezpiecznych(?) zostaje wykluczony zapłon przez:

- jedynie iskry elektryczne

- jedynie zjawiska termiczne

- oba

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz