wybuchy - sprawozdanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wybuchy - sprawozdanie - strona 1 wybuchy - sprawozdanie - strona 2

Fragment notatki:

Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego dn. 19.11.2009r. z
przedmiotu „Zarządzanie i bezpieczeństwo pracy
Sporządziła grupa 2:
1. Temat: Wybuch pyłu węglowego
2. Opis zasad pomiaru i aparatury
Urządzenia używane podczas doświadczeń:
- komora do sprawdzenia stężenia wybuchu o pojemności 2 dm 3
- komora do sprawdzenia ciśnienia wybuchu o pojemności 2,3 dm 3
- rurka wskaźnikowa CO jednorazowego użytku
- iflabar
3. Stabelaryzowane wyniki pomiaru
4. Część obliczeniowa:
Ozn. Masy węgla w
poszczególnych pomiarach
Masa węgla [g]
Wynik pomiaru
(wybuch/brak wybuchu)
m1
1.00
wybuch
m2
0.90
brak wybuchu
m3
1.15
brak wybuchu
Obliczenie stężenia węgla w I komorze
V1 = 2 dm3 , m1=1,00g
g
g
1,00 g
Cp1 =
= 0.50
= 500 3
3
3
dm
m
2dm
Obliczenie masy węgla dla II komory
V2 = 2,3 dm3 , m=?
g
Cp2 = 500
dm 3
m3 = 1.15 g
Wynik pomiaru ciśnienia w komorze II
kN
p = 377 2
m
Wyniki pomiaru części nieplanych:
Lp
1
2
3
4
5
Liczba odbić
85407
80474
78560
81583
77098
Średnia z pomiaru po odrzuceniu wyników skrajnych (1 i 5):
Xśr=80206
Dane z tabeli „krzywa cechowa”
n0= 3,9%
Przyjmujemy nop dla kopalni niegazowej równe 70%
Obliczenie neutralizacji pyłu:
nop  no

100  nop
870  3,9
= 2,20
100  70
x = 1, 0 g*2, 20 = 2, 20 g – ilość pyłu kamiennego
α=
5. Wnioski:
W wyniku przeprowadzonego doświadczenie otrzymano parametry występujące
przy wybuchu pyłu węglowego.
Stężenie pyłu osiągnęło wartość 500 g/m3, co oznacza, że wartość NDS dla
tlenku węgla (II) wynosząca 30 g/m3 (0, 0026%) została 6 krotnie przekroczona.
Pomiar ciśnienia w komorze II wykazał, iż równa się ono 377 kN/m2.
W/w dane jednoznacznie wskazują, iż możemy mieć do czynienia z wybuchem
pyłu węglowego. Bez wątpienia należy zastosować neutralizację pyłu. W tym celu,
jak wynika z dokonanych obliczeń, należy dodać do niego pyłu kamiennego w
wielkości 2,20g (obliczenia uwzględniające warunki kopalni niemetalowej).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz