Ergonomia i BHP - zaliczenie wykładu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1526
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ergonomia i BHP - zaliczenie wykładu - strona 1 Ergonomia i BHP - zaliczenie wykładu - strona 2

Fragment notatki:

1. Bezpieczeństwo pracy to :
2. Higiena pracy to :
3. Wypadek przy pracy to :
4. Wypadek śmiertelny w pracy to :
5. Choroba zawodowa to :
6. Niebezpieczeństwo to :
7. Profilaktyka to :
8. Ustawa „ o zdrowiu uczniów powstała” :
9. Pierwszy nadzór państwowy nad
przestrzeganiem ustaw dot. warunków
powstał :
10. Pierwszy w świecie dział BHP
utworzono :
11. Ryzyko to :
12. Wielkość ryzyka to :
13. Wypadkowość to :
14. Wskaźnik częstotliwości wypadków to :
15. Wskaźnik ciężkości wypadków to :
16. Wypadkowość zależy od :
17. System Ochrony Pracy w Polsce :
18. System Ochrony Pracy w Polsce tworzą :
19. System Ochrony Pracy Polsce nadzoruje
i monitoruje :
20. System Ochrony Pracy dzieli się na
sektory :
21. Państwowa Inspekcja Pracy to :
zespół warunków, które muszą być spełnione
aby pracownicy…
nauka zajmująca się badaniem wpływu
środowiska
zdarzenie nagłe, nieplanowane wywołane
przyczyną zewnętrzną mające związek z
pracą
wypadek który spowodował zgon
pracownika na miejscu zdarzenia lub w ciągu
sześciu miesięcy od tego zdarzenia
choroba wymieniona na liście chorób
zawodowych
odejście od obowiązujących norm i
stworzenie sytuacji …
wszelkie działania których celem jest
zapobieganie niebezpieczeństwom …
w 1802 r w Anglii
w 1947 r w Anglii
w 1892 r w USA
podejmowanie decyzji lub czynności w
warunkach zagrożenia
iloczyn wielkości możliwej straty i
prawdopodobieństwa …
ilość wypadków w czasie
ilość wypadków w przeliczeniu na jednostkę
produkcji lub przepracowany czas
ilość dni chorobowych przypadających na
jeden wypadek
częstotliwości podejmowania przez załogę
ryzyka
system prawny gwarantujący relacje …
pracodawcy, dozór, pracobiorcy, środowisko
pracy …
parlament, rząd, społeczeństwo
naukowo-badawczy, wykonawczy, nadzoru
organ centralny powołany do kontroli
przestrzegania prawa pracy
22. Rada Ochrony Pracy to :
organ nadzoru nad P I P
23. Państwowa Inspekcja Sanitarna podlega : Ministrowi Zdrowia
24.Urząd Dozoru Technicznego podlega :
Ministrowi Gospodarki
25. Sektor wykonawczy w Systemie Ochrony pracodawca, dozór, pracownicy
Pracy tworzą :
26. Koszty wypadków w Polsce osiągają
ok. 5% PKB
obecnie :
27. Koszty wypadków dzielimy na :
28. Koszty wypadków określa się wzorem :
29. Ergonomia to nauka zajmująca się :
30. Ergonomia dzieli się na :
31. Zapotrzebowanie na energię w stanie
spoczynku u osób dorosłych wynosi :
32. Zużycie energii przez osobę wykonującą
bardzo ciężka prace fizyczną :
33. Hałas infradźwiękowy to hałas :
34. Próg słyszalności wynosi :
35. Dopuszczalny poziom hałasu w
warunkach normalnych to :
36. Skuteczność tłumienia dzwięków przez
ochraniacz słuchu typu zewnętrznego wynosi
:
37.W przypadku drgań miejscowych siła
docisku na narzędzie nie powinna
przekraczać :
38. Wskaźnik WBGT określa :
39. Wskaźnik MPV określa :
40. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy to :
41. Model zarządzania bezpieczeństwem
pracy obejmuje.
42. System bezpieczeństwa pracy składa się
z podsystemów :
43. Komparator systemu bezpieczeństwa to :
44. Sformułowana na piśmie ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz