Służby BHP w zakładach pracy-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1603
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Służby BHP w zakładach pracy-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Służby BHP w zakładach pracy.
Liczbę pracowników służb BHP ustala kierownik ruchu zakładu biorąc pod uwagę:
stan zatrudnienia,
występujące w zakładzie warunki pracy,
związane z nim zagrożenia zawodowe i uciążliwość pracy.
Zatrudnionych pracowników
W służbach BHP
600 do 5000
co najmniej 1 na 600 zatrudnionych
pow. 5000
1 na 800 zatrudnionych
Etaty w dziale BHP:
inspektor - wykształcenie wyższe + 2 lata stażu zawodowego lub wykształcenie średnie + 4 lata stażu zawodowego,
starszy inspektor - wykształcenie wyższe + 4 lata stażu zawodowego lub wykształcenie średnie + 6 lata stażu zawodowego,
specjalista - wykształcenie wyższe + 3 lata stażu w BHP lub wykształcenie średnie + 5 lata w BHP,
główny specjalista - wykształcenie wyższe + 6 lata w służbie BHP pod warunkiem ukończenia odpowiedniego kursu,
kierownik działu - z kwalifikacjami odpowiadającymi specjaliście.
Zadania służb BHP:
Sporządzanie i przedstawianie kierownikowi co najmniej raz w roku okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
Bieżące informowanie kierownika o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usunięcia,
Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów dotyczących bhp,
Udział w opracowaniu planu modernizacji i rozwoju zakładu pracy,
Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bhp do opracowywanych w zakładach założeń w dokumentacji modernizacji zakładu oraz nowych inwestycji,
Udział w przekazywaniu do użytku nowobudowanych lub przebudowywanych obiektów,
Zgłaszanie wniosków dotyczących bhp w stosowanych procesach produkcyjnych
Przedstawienie kierownikowi wniosków dotyczących zachowania ergonomii na stanowisku pracy oraz w produkowanych wyrobach,
Udział w opracowaniu wew. zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących bhp,
Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy,
Prowadzenie rejestrów kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych, a także przechowywanie wyników badań stanowisk pracy,
Udział w dochodzeniach powypadkowych oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy,
Doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów dotyczących bhp,
Udzielenie informacji o ryzyku oraz doradztwo w zakresie doboru najwłaściwszych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia,


(…)

… czynniki niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia,
Współpraca ze służbą pracowniczą i innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego kursu szkoleń w zakresie bhp i właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
Współpraca z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz laboratoriami zakładowymi i środowiskowymi w zakresie organizowania badań i pomiarów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz