Obowiązek zapewnienia właściwych warunków pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1253
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obowiązek zapewnienia właściwych warunków pracy - strona 1 Obowiązek zapewnienia właściwych warunków pracy - strona 2 Obowiązek zapewnienia właściwych warunków pracy - strona 3

Fragment notatki:

Obowiązek zapewnienia właściwych warunków pracy (wypadki przy pracy i choroby zawodowe) Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy ponosi pracodawca. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa specjalistom spoza zakładu pracy. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystywaniu osiągnięć nauki i techniki. Z ogólnej powinności zapewniania pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (art. 15 i 207 KP) wynikają konkretne i szczegółowe obowiązki pracodawcy, a mianowicie obowiązek, np.:
organizowanie pracy w sposób zapewniający bhp
zapewnienie wykonania zaleceń społecznego inspektora pracy
zapewnienie wykonania nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy Powyższe obowiązki ustawodawca określa mianem podstawowych obowiązków pracodawcy , z uwagi na ich zasadnicze znaczenie dla zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu nauki i techniki. Jednakże ważne są jeszcze inne powinności pracodawcy, które wespół z obowiązkami podstawowymi tworzą pożądany system zachowania się pracodawcy w stosunkach pracy. Do tych innych obowiązków, które de facto współgrają z obowiązkami podstawowymi lub je doprecyzowują, zaliczyć należy w szczególności:
obowiązek zapewniania rozwoju wspólnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizacje i warunki pracy
obowiązek nieobciążania pracownika kosztami działań podejmowanych przez pracodawcę w zakresie bhp
obowiązek prowadzenia rejestru obejmującego przypadki stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby
obowiązek zapewnienia zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami
obowiązek informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami
obowiązek zapewnienia pracownikom odpowiednich urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz dostarczenia niezbędnych środków higieny osobistej 4. Szczególna powinności pracodawcy jest obowiązek poddania pracownika badaniom lekarskim . Podlegają im : osoby przyjmowane do pracy
pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na inne stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub inne uciążliwe warunki.
Badaniom nie podlegają natomiast osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub stanowisko o takich samych warunkach pracy.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz