Ochrona przeciwpoparzeniowa - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona przeciwpoparzeniowa - omówienie  - strona 1 Ochrona przeciwpoparzeniowa - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

OCHRONA PRZECIWPOPARZENIOWA
80% poparzeń występuje przy niskim natężeniu 3% z nich są śmiertelne
I przypadek gdy dotykamy elementu pod napięciem bezpośrednio
II przypadek gdy uszkodzona jest izolacja
U dotykowe występuje w warunkach normalnych lub może pojawić się w warunkach
zaburzeniowych pomiędzy dwoma niezabezpieczonymi częściami należącymi do obwodu
U krokowe skutek rozpływy po ziemi prądu rażeniowego pomiędzy dwoma –punktami
powierzchni gruntu odległymi o jednostkę długości.
U rażeniowe spadek napięć na dwóch punktach powierzchni
Obwody izolowane
Bardzo niskie napięcia bezp. SELV
ochronnePELV
funkcjonalneFELV
SELV – wartość napięcia nie przekracza górnej granicy, a obwody nie mają możliwości
przedostawania się z napięcia wyższego na niższe- obwody są izolowane od ziemi
PELV – to znów tylko izolowane z ziemią
FELV – możliwość przedostawania się prądu z napięcia wyższego na niższe
Układy sieciowe:
TN TT TT
I litera – zw między układem a ziemią
T bezpośrednie połączenia
I wszystkie części izolowane z ziemią i poprzez impedancje lub bezpiecznik
II litera – związek między częściami przewodzącymi dostępnymi a ziemią
N bezpośrednie połączenie podlegających ochronie części przewodzących dostępnych z
nieuziemionym przewodem neutralnym
T-||- połączenie z zewn.
Inne litery – związek pomiędzy przewodem neutralnym a ochronnym
C fcje przewodu neutralnego i ochronnego spełnia jeden przewód
S są osobne przewody N i PE
S-C w I części jeden przewód, który później się rozdziela
Z neutralnym kolor niebieski
Z ochronnym żółto-zielony
Ochrona przed dotykiem bezpośrednio części czynnych
1 przez izolację
2 obudowę lub osłony
3 użycie bariery lub przeszkody
4 umieszczenie poza zasięgiem rąk
5 Włącznik przeciwporażeniowy różniczkowo prądowy.
Ochrona podstawowa przed dotykiem pośrednim
1 Możliwość szybkiego wyłączenia
2 Napięcie, które się pojawia, jest nieprzekroczone
do 1kV
Ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim
1 ochrona prze zastosowanie szybkiego wyłączenia w przypadku przekroczenia wartości
napięcia dotykowego bezpiecznego i/lub zastosowanie połączeń równoważnych
2 Ochrona przez zastosowanie urządzeń II klasy ochronnej o izolacji równoważnej
3 Izolowanie stanowisk
4 Zastosowanie nieuziemionych połączeń wyrównawczych
5 Zastosowanie separacji elektrycznej  500V
bezp. przew.N
120/230
0,8 ;0,4; 0,2; 0,12; 0,1
TN-C-S
Zs* In ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz