Podział ochrony przeciwporażeniowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podział ochrony przeciwporażeniowej - strona 1

Fragment notatki:


Podział ochrony przeciwporażeniowej    Rodzaje ochron przeciwporażeniowych zestawiono w tablicy nr 4.    Tablica 4.  Rodzaje ochron przeciwporażeniowych  bez uziemień  SELV  Obwody o napięciach nie przekraczających wartości  napięć dotykowych dopuszczalnych długotrwale   w określonych warunkach otoczenia, nie wymagające  ochrony przed dotykiem bezpośrednim  z uziemieniem  PELV  bez uziemień  SELV  Rów nocz esna ochr ona  pr zed dot yk iem   bez po śr ednim    i po śr ednim   (r ów nocz esna   ochr ona podst aw ow a   i dodat ko w a)   Obwody o napięciach nie przekraczających wartości  napięć dotykowych dopuszczalnych długotrwale   w określonych warunkach otoczenia, wymagające  ochrony przed dotykiem bezpośrednim  z uziemieniem  PELV  Ochrona przez zastosowanie izolowania części czynnych  Ochrona przy użyciu ogrodzenia (przegrody) lub obudowy (osłony)  Ochrona przy użyciu bariery (przeszkody)  Ochrona przez umieszczenie poza zasięgiem ręki  O chr ona pr zed   dot yk iem   bez po śr ednim  ( ochr ona  podst aw ow a)   Uzupełnienie ochrony przy użyciu urządzeń ochronnych różnicowo- prądowych o znamionowym różnicowym prądzie nie większym niż   30 mA  w układzie sieci  TN  w układzie sieci  TT  Ochrona przez zastosowanie samoczynnego    wyłączenia zasilania w przypadku przekroczenia  wartości napięcia dotykowego dopuszczalnego  długotrwale w określonych warunkach otoczenia    i zastosowanie połączeń wyrównawczych dodatko- wych (miejscowych)  w układzie sieci  IT  Ochrona przez zastosowanie urządzeń II klasy ochronności lub   o izolacji równoważnej  Ochrona przez zastosowanie izolowania stanowiska  Ochrona przez zastosowanie nieuziemionych połączeń wyrównaw- czych miejscowych  O chr ona pr zed dot yk iem  po śr ednim   (o chr ona dodat ko w a)   Ochrona przez zastosowanie separacji elektrycznej  Z powyższych zestawień wynika, że obok znanych i stosowanych w kraju środków  ochrony przeciwporażeniowej norma PN-IEC 60364 wprowadziła następujące nowe środki  ochrony, a mianowicie:    a)  w równoczesnej ochronie przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim zastosowanie  napięć zakresu I w obwodach bez uziemień SELV oraz z uziemieniem PELV. Obwody te  dzielą się na napięcia o wartościach:    −  nie wymagających żadnej ochrony przed dotykiem bezpośrednim,  −  wymagających ochrony przed dotykiem bezpośrednim.  Obwody, w których stosuje się dla potrzeb technologicznych napięcia zakresu I,   a które nie spełniają warunków określonych dla obwodów SELV lub PELV, nazywają  się obwodami FELV.  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz