Ergonomia i BHP - strona 3

Zatrucia chemiczne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Nowicki
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2184

BHP i ergonomia Zatrucie chemiczne  Ze względu na drogę wchłonięcia trucizny wyróżnia się zatrucia przez: -drogi oddechowe - przewód pokarmowy - skórę Pomoc przy zatruciu: Drogi oddechowe :  usunąć chorego z miejsca, w którym nastąpiło zatrucie, wynieść na  powietrze; - rozluźnić odzież; - zapewnić...

Wypadek przy pracy (sem.I)

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 119
Wyświetleń: 840

Wypadek przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące śmierć lub uszczerbek na zdrowiu. O tym, w jaki sposób ustalane są okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy oraz jak wygląda procedura powypadkowa, piszemy w poniższym artykule. ZDARZE...

Antropometria w ergonomii-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 539
Wyświetleń: 5166

Antropometria w ergonomii Nazwa antropometria wywodzi się od greckich słów anthropos - człowiek, metron - miara. Znany francuski antropolog J. Papillault (1863-1934) zadania antropometr...

Antropometryczne zasady kształtowania obszarów pracy-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 91
Wyświetleń: 728

Antropometryczne zasady kształtowania obszarów pracy Obszar pracy, czyli przestrzeń robocza, jest to zbiór punktów, na które pracownik oddziaływuje podczas pracy. Istnieje podział obszaru pracy na: teoretyczny, który wyznaczany jest zasięgiem rąk pracownika, bez zmiany jego pozycji ciała i miejsca...

Charakterystyka procesu pracy-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 35
Wyświetleń: 875

CHARAKTERYSTYKA PROCESU PRACY Z fizjologicznego punktu widzenia pracą będzie nazywana każda wykonywana czynność. Analizując proces pracy zawodowej w stosunku do czasu zatrudnienia można wyróżnić w nim następujące okresy: przedstartowy (zw. z przygotowaniem stanowiska lub samego pracownika do czynn...

Czynniki materialne środowiska pracy-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700

CZYNNIKI MATERIALNE ŚRODOWISKA PRACY Rozważania dotyczące układu ergonomicznego nie można prowadzić w oderwaniu od otoczenia. Zarówno każdy z członów tego układu jak i relacje między nimi powinny być prowadzone w oparciu o czynniki kształtujące to środowisko. Można je klasyfikować na różne sposoby....

Czynniki szkodliwe - hałas

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 49
Wyświetleń: 707

Skutki działania czynników materialnego środowiska pracy na człowieka i pośrednio na jego pracę zależą od : rodzaju działającego czynnika ( np. hałas, oświetlenie, itp. ), czasu i okresów działania tych czynników, nasilenia ( stężenia, natężenia ), uciążliwości pracy, indywidualnej odporności i...

Układ krwionośny a praca-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 42
Wyświetleń: 889

Układ krwionośny a praca Parametry charakteryzujące stan czynnościowy tego układu, tzw. parametry hemodynamiczne ( częstość tętna, objętość wyrzutowa serca, pojemność minutowa serca ), wzrastają w trakcie wykonywania dynamicznej pracy f...

Dobór źródła światła-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 70
Wyświetleń: 602

DOBÓR ŹRÓDŁA ŚWIATŁA Względy oświetleniowe: luminacja źródeł współczynnik tętnienia źródła wysokość pomieszczenia wymiary gabarytowe źródła światła jednostkowy strumień świetlny barwa światła Względy ekonomiczne: skuteczność świetlna źró...