Diagnoza-opracowanie - Diagnoza w odniesieniu do człowieka w procesie pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Diagnoza-opracowanie - Diagnoza w odniesieniu do człowieka w procesie pracy - strona 1 Diagnoza-opracowanie - Diagnoza w odniesieniu do człowieka w procesie pracy - strona 2

Fragment notatki:

Diagnoza - stwierdzenie określonego stanu rzeczy w danym zakresie.
Diagnoza w odniesieniu do człowieka w procesie pracy dotyczy:
Stanu zdrowia pracującego człowieka,
Kosztu biologicznego pracy,
Cech i możliwości psychofizjologicznych człowieka, tj. przepustowości jego kanałów sensorycznych i motorycznych, która musi być respektowana w budowie i właściwościach środków technicznych, służących pracy.
Diagnoza w odniesieniu do maszyny obejmuje:
Analizę charakterystyk technicznych i struktury urządzeń z punktu widzenia ich stanu technicznego,
Metodyki badań diagnostycznych ( planowanie tych badań i sposoby ich realizacji ),
Techniczne środki realizacji badań diagnostycznych.
Diagnoza w odniesieniu do otoczenia obejmuje:
Rozpoznanie aktualnych warunków pracy i dotyczy takich parametrów jak hałas, drgania, mikroklimat, zanieczyszczenie powietrza, promieniowanie elektromagnetyczne ( pomiar istniejących stężeń lub natężeń danego czynnika )
Porównanie otrzymanych wyników z normami higienicznymi określającymi granice tolerancji organizmu ludzkiego na środowiskowe warunki pracy.
Diagnoza ergonomiczna jest to diagnoza, której przedmiotem są relacje zachodzące w układzie człowiek - maszyna - otoczenie.
Celem diagnozy ergonomicznej stanowisk pracy jest zidentyfikowanie elementów systemu, ich wzajemnych relacji oraz analiza i ocena, aby działanie stanowisk przy wykonywaniu określonych zadań przebiegało sprawnie, bez szkody dla człowieka i bez negatywnych zmian w otoczeniu.
Procedury diagnostyczne
Ocena obciążenia fizycznego pracą,
Ocena obciążenia psychicznego pracą
Ocena antropometryczna obiektów technicznych
Ocena parametrów materialnego środowiska pracy
Kompleksowa ocena stanowiska pracy
Certyfikacja maszyn i urządzeń
Certyfikacja to ocena zgodności wyrobów z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników, prowadzona przez trzecią stronę przed wprowadzeniem tych wyrobów do obrotu handlowego.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz