Opracowane pytania egzaminacyjne - Urządzenia sterownicze

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowane pytania egzaminacyjne - Urządzenia sterownicze - strona 1 Opracowane pytania egzaminacyjne - Urządzenia sterownicze - strona 2

Fragment notatki:

Urządzenia sterownicze powinny spełniać podstawowe warunki :
• być dostępne
• rozpoznawalne
• operatywne, czyli łatwe do manipulowania
• bezpieczne w użyciu
Sposoby oceny wysiłku fizycznego
1.Klasyfikacja ciężkości pracy wg Kozłowskiego:
-10% maksymalnego pochłaniania tlenu przez ustrój - praca lekka,
-10-30% maksymalnego pochłaniania tlenu przez ustrój - praca średnio ciężka,
-30-50% maksymalnego pochłaniania tlenu przez ustrój - praca ciężka ( należy dążyć do nieprzekraczania tej granicy),
-50% maksymalnego pochłaniania tlenu przez ustrój - praca bardzo ciężka
2.Zależność zachodzących w czasie pracy zmian fizjologicznych od natężenia wysiłku fizycznego ( wg Christensena i Buskirke )
(tabelka)
METODY OKREŚLANIA WYDATKU ENERGETYCZNEGO
1. Kalorymetria bezpośrednia - ocena wysiłku na podstawie pomiaru ilości ciepła wytwarzanego w tym czasie w organizmie ( specjalne komory kalorymetryczne )
2. Kalorymetria pośrednia - polega na określeniu objętości tlenu pobieranego przez organizm w jednostce czasu
-Szczególnie przydatna podczas wysiłków, w których przeważają procesy tlenowe
-Ilość energii uzyskana w procesach utleniania, przy zużyciu 1 litra tlenu, jest definiowana jako równoważnik energetyczny tlenu
3. Metoda chronometrażowo-tabelaryczna
Metoda ta polega na obliczeniu wydatku energetycznego pracownika zatrudnionego na określonym stanowisku pracy na podstawie dwóch grup danych:
-Czas wykonania poszczególnych rodzajów czynności w ciągu zmiany; uzyskanie tych danych wymaga przeprowadzenia chronometrażu pracy, tzn. obserwacji i dokonania pomiaru czasu trwania poszczególnych rodzajów czynności,
-Tabel zawierających jednostkowy wydatek energii na wykonanie różnych czynności.
Metoda pomiaru wysiłku
Ocena sumaryczna wysiłku fizycznego zawiera sumę ocen cząstkowych i jest to podstawa do:
-Klasyfikacji stanowisk pracy ze względu na kolejność ich usprawniania,
-Racjonalizacji metod pracy,
-Modernizacji urządzeń
Diagnoza w odniesieniu do człowieka w procesie pracy dotyczy:
• Stanu zdrowia pracującego człowieka,
• Kosztu biologicznego pracy,
• Cech i możliwości psychofizjologicznych człowieka, tj. przepustowości jego kanałów sensorycznych i motorycznych, która musi być respektowana w budowie i właściwościach środków technicznych, służących pracy.
Metody i techniki diagnostyczne
• Metody badań ankietowych,
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz