Wykład - Układ oddechowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1204
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Układ oddechowy - strona 1 Wykład - Układ oddechowy - strona 2 Wykład - Układ oddechowy - strona 3

Fragment notatki:

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia dr inż. Ewa Medyńska
Wykład 4
Układ oddechowy - pobieranie tlenu przez organizm Dostarczanie tlenu do mięśni uwarunkowane:
-ilością tlenu pobranego w czasie oddychania;
-wydolnością płuc;
-stopniem utlenowania hemoglobiny we krwi.
Wentylacja płuc
Przepływ gazów przez płuca wyrażony jako objętość w jednostce czasu:
Rozpoczęcie wysiłku
-zwiększenie częstości oddechu i objętości oddechowe (objętości powierza wdychanego);
-wzrost wentylacji minutowej VE;
-po ok. 2 - 3 min faza równowagi podczas ciężkiego wysiłku utrzymuje się krótko i wentylacja płuc nadal rośnie.
Objętość oddechowa - objętość powietrza wdychanego w czasie każdego wdechu.
Wentylacja minutowa VE - ilość powietrza przepływającego przez płuca w jednostce czasu.
Hiperwentylacja - nadmierny wzrost wentylacji w stosunku do obciążenia (zwiększenie odczucia ciężkości wysiłku).
Wentylacja minutowa VE a pobieranie tlenu:
Liniowa zależność między VE i VO2 (VE/VO225)przy obciążeniach wysiłkowych przy których zapotrzebowanie na tlen nie przekracza 50-70% VO2max.
Dostarczenie odpowiedniej ilości tlenu do mięśni
1.Zwiększenie ogólnego przepływu krwi tzw. objętości minutowej serca.
2.Zwiększenie wychwytywania tlenu z krwi przepływającej przez mięśnie.
Układ krążenia
Objętość minutowa serca - objętość krwi przepompowanego przez serce do naczyń tętniczych w jednostce czasu.
-w spoczynku 5l/min;
-wzrost proporcjonalny do obciążenia do 20-25 l/min przy obciążeniu maksymalnym u ludzi o przeciętnej wydolności fizycznej;
-wzrost dzięki zwiększeniu częstości skurczów serca HR i objętości krwi wtłaczanej do aorty w czasie każdego skurczu - objętości wyrzutowej serca.
Wydolność układu krążenia
1. Wzrost przepływu krwi przez mięśnie podczas ciężkiego wysiłku z 30 - 40 ml/min/kg do 1l/min/kg
2. zwiększenie częstości skurczów serca proporcjonalnie do intensywności pracy (z 60-80 do 175-180 uderzeń/min u osób niewytrenowanych).

3.Częstość skurczów serca HR - najłatwiejszy do zmierzenia wskaźnik reakcji układu krążenia na wysiłek (elektrokardiogram, pomiar tętna na dużych naczyniach).
Częstość skurczów serca HR
-zwiększa się po rozpoczęciu pracy i po ok. 2-5 min stabilizuje na poziomie odpowiadającym intensywności pracy lub osiąga wartość maksymalną;
- przy dużym obciążeniu liniowa zależność HR od intensywności wysiłku, zależna od


(…)

… tlenu z krwi przepływającej przez mięśnie.
Układ krążenia
Objętość minutowa serca - objętość krwi przepompowanego przez serce do naczyń tętniczych w jednostce czasu.
-w spoczynku 5l/min;
-wzrost proporcjonalny do obciążenia do 20-25 l/min przy obciążeniu maksymalnym u ludzi o przeciętnej wydolności fizycznej;
-wzrost dzięki zwiększeniu częstości skurczów serca HR i objętości krwi wtłaczanej do aorty…
… krążenia na wysiłek (elektrokardiogram, pomiar tętna na dużych naczyniach).
Częstość skurczów serca HR
-zwiększa się po rozpoczęciu pracy i po ok. 2-5 min stabilizuje na poziomie odpowiadającym intensywności pracy lub osiąga wartość maksymalną;
- przy dużym obciążeniu liniowa zależność HR od intensywności wysiłku, zależna od
-wydolności fizycznej
-wielkości grupy mięśni zaangażowanych do wykonania tej samej pracy
Zależność między częstością skurczów serca HR a pobieraniem tlenu VO­2
1.Osoba o dużej wydolności fizycznej - linia ciągła osoba i małej wydolności fizycznej linia przerywana (S. Kozłowski K. Nazar, 1995)
2.Czestość skurczów serca HR u tej samej osoby podczas pracy rąk i nóg (ta sama praca wykonywana za pomocą małych i dużych mięśni). (E. Assmussen, J. Hemmingsen, 1958)
Liniowa korelacja…
… miedzy częstością skurczów serca HR a pobieraniem tlenu podczas obciążenia wysiłkowego:
-w zakresie od 120 do 200 skurczów/min (HRmax)można pominąć wpływ emocjonalny
-przy niedużym obciążeniu większe prawdopodobieństwo przypadkowych zmian tętna.
Zmiany ciśnienia tętniczego w czasie wysiłku dynamicznego
1.Wzrost ciśnienia skurczowego krwi proporcjonalny do wielkości obciążenia o ok. 50-90% w stosunku do stanu spoczynkowego (180-200 mm Hg u osób niewytrenowanych).
2.Nieznaczny wzrost, brak zmiany lub nawet spadek ciśnienia rozkurczowego.
3.Inna reakcja układu krążenia na wysiłek statyczny i dynamiczny.
Zmiany ciśnienia tętniczego w czasie wysiłku statycznego
1.Charakterystyczny duży wzrost ciśnienia tętniczego.
2.Wzrost ciśnienia tętniczego mniejszy gdy ten sam opór zewnętrzny pokonywany…
… (pomiar ilości tlenu koniecznego do podtrzymania procesów pracy VO2, pomiar wentylacji płuc).
4.Pomiar częstości skurczów serca HR.
Intensywność wysiłku fizycznego
Wydatek energetyczny
pochłanianie tlenu wentylacja częstość skurczów serca
Aby wyliczyć wydatek energetyczny należy:
-przeprowadzić chronometraż czynności roboczych w ciągu zmiany roboczej, wyodrębniając powtarzające się cykle czynności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz