Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia

note /search

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia - pytania

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 1050
Wyświetleń: 3535

Imię Nazwisko L.p PYTANIA I ODPOWIEDZI TAK 1 W jednym roku w Polsce występuje około: 40 rys. wypadków przy pracy 85 rys. wypadków przy pracy x 150 rys. wypadków przy pracy 2 Wypadek przy pracy to: zdarzenie nagłe o przyczynie zewnętrznej, związane z pracą, powodujące niezdolność do pracy zdarzenie...

Hałas, drgania, pole elektromagnetyczne - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2660

2010-11-06 HAŁAS - UCHO Ucho ludzkie rejestruje fale periodyczne tylko w zakresie częstotliwości od 20 do 20 000 Hz. HAŁAS, DRGANIA, POLE ELEKTROMAGNETYCZNE Zakres ten, nazywany zakresem słyszalności, nie jest ściśle jednako...

Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia - materiały egzamin

 • Politechnika Warszawska
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2170

„Wielkie katastrofy - to efekt aktywizacji nadzwyczajnych zagrożeń powstałych wskutek błędów lub zaniedbań popełnianych przez człowieka w fazach projektowania i wytwarzania lub eksploatacji wytworów techniki” F. R. FARMER Dział dziesiąty Bezpieczeństwo i higiena pracy Rozdział I Podstawowe obowiązki...

Bezpieczeństwo i ochrona pracy.

 • Politechnika Gdańska
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1974

Bezpieczeństwo pracy Wstęp Pojęcie "ochrona pracy" może być rozumiane bądź bardzo szeroko, jako ochrona interesów pracowników, obejmując wszelkie działania mające na celu zabezpieczenie potrzeb i interesów prawniczych, bądź znacznie węziej - jako ochrona ludzkiej zdolności do pracy, podda...

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia - test

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 1967
Wyświetleń: 6622

BHP [x] - poprawna odpowiedź 1. Bezpieczeństwo pracy to: - Zespół warunków, których zachowanie jest konieczne, aby pracownicy mogli pracować bezpiecznie i bez szkody dla zdrowia [x] - Zespół warunków gwarantujących pracownikom pewność zatrudnienia 2. Higiena pracy to: - Schludność ubrania i

Wybuch cieplny - prezentacja

 • Politechnika Warszawska
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 917

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: temperatura krytyczna, kryterium Kameneckiego i Semenowa, warunki stanu stacjonarnego oraz koncepcja krytycznej tempera...

Bezpieczeństwo Pracy - wiadomości ogólne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 385
Wyświetleń: 3836

Jest to pierwsza spośród dwunastu części wiedzy na temat BHP wykładanej potencjalnym inżynierom. Przedmiot ten był prowadzony na Akademii Górniczo-Hutniczej przez dr inż. Wacława Andrusikiewicza. Obejmuje on następujące zagadnienia: ergonomia, zagrożenie, podział zagrożeń, wypadek, wykonywanie czy...

Bezpieczeństwo procesów - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 714

2010-112010-11-06 Schemat systemu człowiek (M) - technika (T) - środowisko (E) T BEZPIECZEŃSTWO CHEMICZNE technika PROCEDURY ZAPOBIEGANIA KATASTROFOM CHEMICZNYM M człowiek Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA Tytuł IV. Poważne awarie przemysłowe. Art. 243, 244, 24...

środowisko naturalne - materialne i społeczne środowisko pracy - omówi...

 • Politechnika Warszawska
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1218

2010-11-06 ŚRODOWISKO NATURALNE MATERIALNE I SPOŁECZNE ŚRODOWISKO PRACY drgania mikroklimat promieniowanie R urządzenia sygnalizacyjne E ośrodkowy układ nerwowy urządzenia sterujące CZLOWIEK mechanizmy MASZYNA WARUNKI WYKONYWANIA CZYNNOŚCI ROBOCZYCH treść pracy pozycja przy prac...

Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia - egzamin

 • Politechnika Warszawska
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2947

Ergonomia wywodzi się z dwóch greckich słów: ergon - praca oraz nomos prawo, zasada. Celem ergonomii jest dostosowanie maszyn, urządzeń, narzędzi, technologii, przedmiotów powszechnego użytku (środków technicznych) do możliwości: a) antropometrycznych, b) psychicznych c) fizjologicznych...