Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia - strona 2

note /search

Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia - pojęcia

 • Politechnika Warszawska
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2779

ERGONOMIA Główne obszary zainteresowania ergonomii: uciążliwość psychofizyczna pracy rozplanowanie przestrzenne miejsca pracy konstrukcja i rozmieszczenie urządzeń wskaźnikowych materialne środowisko pracy Czy jest ergonomia? Jest to multidyscyplinarna nauka zajmująca się wszelkimi aspek...

Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia - skrócony wykaz pojęć

 • Politechnika Warszawska
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1673

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Ergonomia (gr. εργον - praca + νομοσ - prawo) – nauka o pracy Ergonomia jest nauką interdyscyplinarną. Korzysta z dorobku takich nauk lub dziedzin naukowych jak: psychologia pracy,...

BHP-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2121

BHP Do przepisów powszechnie obowiązujących należą: - ustawy ustanawiające nadzór i kontrolę nad warunkami pracy - Prawo budowlane - prawo górnicze i geologiczne - prawo atomowe - niektóre normy techniczne Normy techniczne Są dobrowo...

Rozwój technicznych umiejętności człowieka-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 945

Rozwój technicznych umiejętności człowieka Charakterystykę wytwórczości pierwotnej można przybliżyć, analizując fakty udokumentowane odkryciami archeologicznymi, etnograficznymi i historycznymi: 2. 500.000 lat temu - wytwarzanie kamiennych narzędzi ręcznych przez

BHP-pytania na egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 1673
Wyświetleń: 4382

1. Państwowa Inspekcja Pracy podlega: Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej Sejmowi Najwyższej Izbie Kontroli 2. Pracownika, który dopuścił się naruszenia obowiązków pracowniczych, nie może ukarać karą regulaminową, jeśli od po...

Wykład - Terminologia dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Politechnika Śląska
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1981

Dr inż. Marcin Krause Terminologia dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy Wśród podstawowej terminologii dotyczącej ochrony pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy można wymienić m.in.: S bezpieczeństwo - jedna z najważniejszych i powszechnie pożądanych wartości, wyższa potrzeba człowieka,...

Wykład - Klasyfikacja zagrożeń występujących w środowisku pracy

 • Politechnika Śląska
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2541

Dr inż. Marcin Krause Klasyfikacja zagrożeń występujących w środowisku pracy Warunki pracy to całokształt czynników występujących w przedsiębiorstwie, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, komfort pracy oraz wydajność i jakość pracy. Warunki te są zd...

Wykład - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1155

Dr inż. Marcin Krause Analiza wypadków przy pracy (1) Podstawowe wymagania prawne dotyczące wypadków przy pracy to m.in.: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94; z poźn. zm.). Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i ...

Wykład - Analiza wypadków przy pracy

 • Politechnika Śląska
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1610

Dr inż. Marcin Krause Analiza wypadków przy pracy (2) Podstawowe kryteria w zakresie analizy wypadków przy pracy w Polsce określają dane gromadzone i opracowywane przez Główny Urząd Statystyczny pt. „Wypadki przy pracy”. Stat...

Wykład - Analiza chorób zawodowych

 • Politechnika Śląska
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 903

Dr inż. Marcin Krause Analiza chorób zawodowych Podstawowe wymagania prawne dotyczące chorób zawodowych to m.in.: - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94; z poźn. zm.). - Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chor...