Wykład - Analiza wypadków przy pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1610
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Analiza wypadków przy pracy - strona 1 Wykład - Analiza wypadków przy pracy - strona 2 Wykład - Analiza wypadków przy pracy - strona 3

Fragment notatki:

Dr inż. Marcin Krause
Analiza wypadków przy pracy (2)
Podstawowe kryteria w zakresie analizy wypadków przy pracy w Polsce określają dane
gromadzone i opracowywane przez Główny Urząd Statystyczny pt. „Wypadki przy pracy”.
Statystyka według danych GUS-u obejmuje wiele szczegółowych kryteriów, wśród których
można wymienić m.in. następujące:
 liczba wypadków,
 liczba poszkodowanych w wypadkach,
 liczba dni niezdolności do pracy,
 data wypadku (miesiąc, dzień, godzina),
 poszkodowani wg działów, sekcji i podsekcji gospodarki narodowej,
 poszkodowani wg regionów, województw i powiatów,
 poszkodowani wg form własności,
 poszkodowani wg wielkości jednostek lokalnych,
 poszkodowani wg grup wykonywanych zawodów,
 poszkodowani wg płci,
 poszkodowani wg wieku,
 poszkodowani wg stażu pracy,
 poszkodowani wg przepracowanych godzin,
 poszkodowani wg umiejscowienia urazu,
 poszkodowani wg rodzaju urazu,
 miejsca powstania wypadku,
 procesy pracy,
 czynności wykonywane przez poszkodowanego w chwili wypadku,
 czynniki materialne związane z czynnością,
 wydarzenia będące odchyleniem od stanu normalnego,
 czynniki materialne związane z odchyleniem,
 wydarzenia powodujące uraz,
 czynniki materialne będące źródłem urazu,
 przyczyny wypadków.
Od 1 stycznia 2005 r. nie zmieniły się charakterystyki wypadków dotyczące m.in.
wieku i stażu pracy poszkodowanych, grup wykonywanych zawodów, przyczyn wypadków,
natomiast wprowadzone zostały m.in. następujące zmiany w statystycznej karcie wypadku:
 nowe kryteria „absencja spowodowana wypadkami przy pracy”;
 nowe kryteria „miejsca powstania wypadku”;
 nowe kryteria „czynności wykonywane przez poszkodowanego w chwili wypadku”;
 nowa charakterystyka „wydarzenia będące odchyleniem od stanu normalnego”;
 nowa charakterystyka „czynniki materialne związane z odchyleniem”;
 nowe kryteria i nieco zmieniona nazwa na „wydarzenia powodujące uraz”;
 nowe kryteria i nieco zmieniona nazwa na „czynniki materialne będące źródłem urazu”.
Branżowe kryteria w zakresie analizy wypadków przy pracy w górnictwie węgla
kamiennego określają dane gromadzone i opracowywane przez Centralny Ośrodek
Informatyki Górnictwa S.A. pt. „Analiza miesięczna stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w
kopalniach węgla kamiennego i przedsiębiorstwach robót górniczych”. Statystyka branżowa
w górnictwie wg danych COIG-u obejmuje m.in. zestawienia liczby wypadków, wskaźników
częstości i ciężkości wypadków, liczby pożarów i zawałów (bez wypadków), charakterystyki
wypadków według niebezpiecznych wydarzeń, miejsc powstania wypadków, kwalifikacji
zawodowych poszkodowanych, wieku i stażu pracy poszkodowanych.
1
Aby doszło do powstania wypadku muszą być spełnione jednocześnie trzy następujące
warunki konieczne:
 zagrożenie musi posiadać odpowiedni potencjał energetyczny,
 w strefie oddziaływania zagrożenia musi znajdować się człowiek,
 musi wystąpić inicjał jako czynnik wyzwalający energię lub substancję.
Dla uznania zdarzenia za wypadek przy

(…)

… dla poszkodowanego.
 Data sporządzenia protokołu powypadkowego.
 Stwierdzenie, czy wypadek jest wypadkiem przy pracy.
 Krótki opis okoliczności wypadku.
 Data przekazania wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 Inne okoliczności wypadku, których zamieszczenie w rejestrze jest celowe.
2
Analiza wypadkowości skupia się najczęściej na badaniu przyczyn i okoliczności
wypadków przy pracy (łącznie z wypadkami…
… kryteriów, np.
przyczyn zdarzenia, miejsca powstania, charakterystyki poszkodowanego;
analiza wskaźnikowa – oparta na porównaniu zdarzeń według określonych wskaźników
charakteryzujących badane zjawiska, np. wskaźniki struktury, natężenia, dynamiki.
Analiza bezwzględna wypadkowości obejmuje podział według:
 ilości poszkodowanych – wypadek indywidualny i wypadek zbiorowy;
 ciężkości skutków – wypadek…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz