Wypadkowość i jej mierniki-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1939
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wypadkowość i jej mierniki-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Wypadkowość i jej mierniki.
Wypadkowość - jest to suma wypadków zaistniałych w określonym czasie, zazwyczaj w ciągu roku, przedstawiona za pomocą wskaźników.
Wskaź­niki umożliwiają porównywanie, ocenianie i szeregowanie zakładów, branż i państw pod względem wielkości wypadkowości. Używane są dwa rodzaje wskaźników: ciężkości oraz częstości.
Wskaźnik ciężkości wypadków Cw jest to stosunek liczby dniówek straconych ds wskutek absencji wypadkowej do liczby wszystkich zaistniałych wypadków lw. Oblicza­ny jest według następującego wzoru:
Cw = ds/lw
Wskaźnik ten pokazuje, ile dni stracono średnio w zakładzie wskutek jedne­go przeciętnego wypadku. Im wartość tego wskaźnika jest większa, tym cięższe są zdarzające się wypadki.
Wskaźnik częstości wypadków jest przedstawiany jako liczba osób poszko­dowanych w wypadkach w odniesieniu do wielkości produkcji, liczby osób za­trudnionych oraz do czasu ekspozycji na zagrożenie (ujmowanego w dniówkach lub w przepracowanych godzinach). Najpowszechniej stosowany wskaźnik czę­stości - na 1000 osób zatrudnionych - oblicza się jako stosunek liczby wypad­ków, lw do liczby osób zatrudnionych Z według następującego wzoru:
W1000 = lw/Z
W celu zapewnienia porównywalności wskaźników ujmowana liczbowo wypadkowość jest odnoszona na przykład do 1 mln wyprodukowanych ton, 1000 osób zatrudnionych, 100 tys. przepracowanych dniówek lub 1 mln prze­pracowanych godzin.
Wskaźniki odnoszące liczbę wypadków do wielkości produkcji są miarą biologicznego kosztu produkcji. Służą one głównie do porównań między­branżowych. Pozostałe wskaźniki, odnoszące wypadki do liczby zatrudnio­nych lub do przepracowanego czasu, wskazują na wielkość indywidualnego ryzyka utraty życia lub zdrowia podczas pracy w jakimś zakładzie bądź w określonej branży.
Zazwyczaj wskaźniki są obliczane dla rocznych okresów, choć warto je stoso­wać również do charakteryzowania wypadkowości w okresach trzy- lub pięciolet­nich. Wieloletnie wskaźniki są szczególnie przydatne w porównaniach zakładów pracy, branż lub państw pod względem wypadkowości śmiertelnej.
Ocena wypadkowości.
Wypadkowość jest zjawiskiem niepożądanym oraz negatywnym i dlatego przy jej ocenianiu konieczna jest świadomość, że przedmiotem oceny jest stopień tej negatywności. Każda redukcja wypadkowości jest satysfakcjonująca, ale jeśli w jej wyniku nie został uzyskany poziom pełnego bezpieczeństwa, to redukcja ta­ka oznacza zmianę dużego zła na trochę mniejsze - ale jednak zło.
Ocena wypadkowości spełnia rolę informacyjną i motywacyjną. Powinna się składać z dwóch elementów: 1) z wyniku analizy zmian, 2) rezultatu porównania własnej wypadkowości z wypadkowością innych, np. zakładów lub branż.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz