Wypadkowość w pracy

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wypadkowość w pracy - strona 1

Fragment notatki:

Wypadkowość w pracy
wypadek - nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, która nastąpiła w związku z pracą. Zasady Heinricha - koszty bezpośrednie związane z wypadkiem wynoszą 20% strat pośrednich (zakłócenia produkcji, itp.), 1+29+300. Wiele nieprawidłowych i niebezpiecznych czynności prowadzi do urazu. skutki ekonomiczne: krótkoterminowe (świadczenia związane z przywróceniem do zdrowia, wartość godzin traconych przez poszkodowanego, odszkodowania z zakładu pracy, koszty kar), długoterminowe (niewytworzona wartość dochodu, materialne zabezpieczenie poszkodowanego i rodziny, stracony podatek od wynagrodzeń, straty materialne poniesione przez rodzinę).
przyczyny: warunki materialne zwiększające ryzyko, niebezpieczne zachowania pracowników. pechowcy - względna stałość w czasie, ogólność (niezależnie od pracy), skłonność do wypadków: procesy spostrzegania, sensomotoryczne, inteligencja.
Zapobieganie - dobór pracowników do pracy, szkolenie, system zachęt materialnych.
metody: odtwarzanie zdarzeń (atmosfera swobody, wyjaśnienie celu, zapewnienie poufności, podkreślenie korzyści metody, wyjaśnienie na czym polega lista kontrolna, zastosowanie metody, dodatkowe pytania, porównanie opinii, przedyskutowanie środków poprawy, podziękowanie za pomoc)
kompleksowa analiza (określenie pracy, rozłożenie na czynności, określenie czynności decydujących, dokonanie kontroli wydajności i bezpieczeństwa.
rozwiązania: zmiany w wykonawstwie robót, zmiany w środowisku pracy, zmiany w metodach, ograniczenie ilości niebezpiecznych operacji,
kompleksowa obserwacja pracy (wybór pracownika, wyjaśnienie celu, obserwacja pracy i podział na czynności, kontrola podziału z pracownikiem, umieszczenie podziału na specjalnej tablicy.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz