Zarządzanie operacyjne

note /search

Doskonalenie obsługi klienta

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Zarządzanie operacyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1134

Notataka porusza między innymi zagadeniania takie jak:Definicja obsługi klienta - podstawowy dla każdego przedsiębiorstwa proces i zespół działań oraz czynności mających na celu satysfakcjonujący klienta sposób jego obsługi podczas zaznajamiania się z oferowanymi produktami, dokonywania ich wyboru,...

Motywowanie działalności produkcyjnej

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie operacyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 875

. motywowanie działalności produkcyjnej obszary - rozwój przedsiębiorstwa, dochody pracowników, bodźce psychologiczne, polityka personalna, oiz, warunki środowiskowe pracy. Płace: struktura płac, metody opłaty, normy regulacji plac, organizacja systemu płac. Kryteria i formy wynagrodzenia: samodz...

Organizacja przestrzeni produkcyjnej

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie operacyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1302

Organizacja przestrzeni produkcyjnej. system produkcyjny - statyczna lub dynamiczna kombinacja zasobów ludzkich, fizycznych i finansowych zaangażowanych w przetwarzania surowców, materiałów, energii i informacji na wyroby, półprodukty, usługi i informacje. Podsystemy: techniczny, technologiczny, o...

Planowanie operatywne produkcji - Kanban

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie operacyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1820

Planowanie operatywne produkcji Planowanie produkcji obejmuje działania związane z wyprzedzającym ustaleniem rodzaju i wielkości zadań dla komórek produkcyjnych oraz określeniem niezbędnych zasobów potrzebnych do realizacji tych zadań. Poziomy - ogólnozakładowe (plan produkcji, dokładność ogólna, ...

Sterowanie i kontrola przebiegu produkcji

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie operacyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2338

Sterowanie i kontrola przebiegu produkcji. sterowanie produkcją - cele - dotrzymanie terminów realizacji zadań, krótkie czasy cyklu prod., niskie stany zapasów, wysoki poziom obciążenia zdolności produkcyjnej, niskie koszty pracy maszyn i ludzi. terminowanie zadań prod. - przesłanki: zadania przew...

Wypadkowość w pracy

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie operacyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 931

Wypadkowość w pracy wypadek - nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, która nastąpiła w związku z pracą. Zasady Heinricha - koszty bezpośrednie związane z wypadkiem wynoszą 20% strat pośrednich (zakłócenia produkcji, itp.), 1+2...

Zarządzanie wg norm ISO

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Zarządzanie operacyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2135

?Jakość? oznacza tu zgodność z wymaganiami klienta. ?Zarządzanie jakością? jest tym wszystkim, co firma robi, żeby te wymagania spełniać ISO 14000 dotyczy ?zarządzan...