Planowanie operatywne produkcji - Kanban

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 1715
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Planowanie operatywne produkcji - Kanban - strona 1 Planowanie operatywne produkcji - Kanban - strona 2

Fragment notatki:

Planowanie operatywne produkcji
Planowanie produkcji obejmuje działania związane z wyprzedzającym ustaleniem rodzaju i wielkości zadań dla komórek produkcyjnych oraz określeniem niezbędnych zasobów potrzebnych do realizacji tych zadań. Poziomy - ogólnozakładowe (plan produkcji, dokładność ogólna, planowanie roczne, cykl kwartalny, jednostka planowania - miesiąc, obszar - zakład, przedmiot - wyrób), międzywydziałowe (harmonogram zleceń, dokładność średnia, planowanie 3-12 m-cy, cykl miesięczny, jednostka tydzień, obszar wydział, przedmiot detal), wewnątrzwydziałowe (harmonogram operacji, dokładność duża, 4-12 tygodni, planowanie ciągłe, jednostka dzień, obszar komórka, przedmiot operacja). horyzont może być podzielony na strefę pewną i przypuszczalną.
Rodzaj produkcji - do magazynu - prognozy są źródłem informacji o zapotrzebowaniu na wyroby ujęte zarówno w planie rocznym jak i operatywnym planie produkcji. na zamówienie - sfera zbytu włączona w sferę wytwarzania. gdy cykl realizacji krótszy od czasu planowania, to planowanie ułatwione.
Rozkład produkcji w czasie - wytwarzanie równoległe lub kolejne asortymentów. Planując trzeba uwzględnić zaspokojenie potrzeb odbiorców, równomierne obciążenie zdolności produkcyjnych, zmniejszenie liczby jednocześnie wytwarzanych asortymentów. Parametry: wielkość serii, ilość serii.
bilansowanie obciążeń - ma na celu ustalenie czy zakładane wielkości produkcji w poszczególnych okresach mogą być wykonane przy danej zdolności produkcyjnej. jeżeli przewiduje się niedobór mocy, można jeszcze na etapie planowania - zwiększyć zdolności, zmienić rozkład zadań w czasie, skorygować wielkość produkcji. Jeśli obciążenie jest niezadawalające, można korygować plan metodą prób i błędów. Można ograniczyć do wąskich gardeł.
zlecanie produkcji - dezagregacja zapotrzebowania na wyroby finalne w zlecenia na materiały i półprodukty niezbędne do ich wykonania. zlecenia według zapasów normatywnych (poziom zapasów, JIT), według wzorcowych wyprzedzeń (normatywne cykle). parametry - wielkość partii produkcyjnej lub rytm w prod. powtarzalnej, długość cyklu realizacji, poziom zapasów.
wielkość serii - takie ułożenie wielkości serii i liczby serii, aby koszty przygotowania i zamrożenia były najniższe; wlk.serii=sqrt(2wlk.zapotrz.roczn*koszt przygot/koszt jedn.wyr.*stopa%). Lepsze zastosowanie partii odpowiadającej rozwiązaniom organizacyjnym, które powinny zmieniać się dynamicznie w zależności od poziomu obciążenia. Wąskie gardła rzadziej przezbrajać.
cykl realizacji zleceń - od przyjęcia do realizacji; okres roboczy, okres przerw regulaminowych, okres przerw związanych z brakiem materiałów.
zapasy produkcyjne - materiałowe, produkcji nie zakończonej.
planowanie według stanu zapasów - stan zapasów=zapas informacyjny  wystawienie zlecenia. Trzeba znać wielkość partii, cykl realizacji zleceń i poziom zapasu inform.

(…)

…, który można przedstawić jako strukturę wyrobu, można zidentyfikować wszystkie pozycje zapasów, prawidłowe dane o zapasach, znajomość parametrów planistycznych dla wszystkich zapasów.
JIT - kanban - karta przepływu i karta pobrania - podmiana oznacza konieczność produkcji. JIT - produkcja powtarzalna, krótkie okresy realizacji. wymogi - skrócenie zaopatrzenia, zmniejszenie partii i zwiększenie dostaw, wybranie dostawców, racjonalizacja struktur produkcyjnych (elastyczność), harmonizowanie zdolności produkcyjnych, minimalizacja wielkości partii prod.; Kontrola, aby zapewnić bezawaryjność - codzienna kontrola, pomiar automatyczny, usuwanie usterek przez sprawców, możliwość zatrzymania linii, gdy usterki, koła jakości - inspirowanie do racjonalizacji, utrzymywanie rezerw w zdolnościach prod.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz