Planowanie operatywne i sterowanie produkcją-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2527
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Planowanie operatywne i sterowanie produkcją-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

PLANOWANIE OPERATYWNE I STEROWANIE PRODUKCJĄ
Celem planowania produkcji w przedsiębiorstwie jest doprowadzenie zadań produkcyjnych do poszczególnych komórek produkcyjnych, wydziałów, oddziałów, gniazd i linii produkcyjnych oraz stanowisk roboczych. Czynią to służby planistyczne usytuowane na różnych szczeblach struktury przedsiębiorstwa, których zadaniem jest harmonizowanie i regulowanie przebiegu wykonania poszczególnych rodzajów planów produkcyjnych.
Wyróżnia się 2 rodzaje planowania:
planowanie technologiczno - ekonomiczne
planowanie operatywne - jest bezpośrednim przedłużeniem planowania techniczno-ekonomicznego, zwłaszcza planowania produkcji od odpowiednich komórek produkcyjnych, aż do stanowisk roboczych włącznie
Podstawą opracowania planów operatywnych jest roczny plan produkcyjny przedsiębiorstwa, który następnie dzielony jest na kwartalne, miesięczne plany produkcyjne i rozdzielony na poszczególne komórki z uwzględnieniem okresu czasu: miesiąc, dekada, tydzień.
Zadaniem planowania operatywnego jest optymalne skoordynowanie w czasie i w przestrzeni wykonania operacji produkcyjnych i procesu produkcyjnego.
W szczególności zadaniem planowania operatywnego jest:
zapewnienie terminowego wykonania planu technologiczno-ekonomicznego w zakresie planu produkcyjnego
doprowadzenie planu produkcyjnego ze szczebla przedsiębiorstwa poprzez komórki pośrednie do stanowiska roboczego
zapewnienie wyrównanej i rytmicznej pracy wszystkich komórek produkcyjnych zachowując wysoki stopień obciążenia stanowiska roboczego przez pracowników
minimalizowanie wielkości zaangażowania w procesie produkcyjnym środków obrotowych
Planowanie operatywne łączy w sobie:
planowanie kalendarzowe - wyprzedzające opracowanie koncepcji realizacji zadań
służbę dyspozytorską - zajmującą się bieżąca koordynacją przebiegu produkcyjnego, tzw. sterowaniem przedsiębiorstwem produkcyjnym
Sterowanie produkcją obejmuje:
planowanie:
określenie programu i tworzenie zleceń
określenie zapotrzebowania materiałowego
określenie terminów realizacji
przygotowanie i przydział pracy
kontrola:
pomiar danych
kontrola ilościowa
kontrola terminów
kontrola kosztów
kontrola jakości
analiza odchyleń i przyczyn
regulowanie:
interwencja regulacyjna
zabezpieczenie jakości
korekty planu
Z metodycznego punktu widzenia planowanie operatywne dzieli się na:

(…)

… odbiorcy (obliczanego bez względu na realizację cyklu produkcyjnego)
wg rytmu produkcji - system sterowania stosowany do przedmiotów wykonywanych w komórkach o produkcji ustabilizowanej (linie potokowe zmienne i gniazda małoprzedmiotowe) i wysokim poziomie organizacji produkcji. Ten sposób sterowania umożliwia wykonanie produkcji przy najniższym stanie produkcji niezakończonej, wynikającym z przyjętej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz