Planowanie Zasobów Produkcyjnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1274
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Planowanie Zasobów Produkcyjnych - strona 1 Planowanie Zasobów Produkcyjnych - strona 2

Fragment notatki:

Aleksandra _apko. Notatka składa się z 2 stron.
1.CO TO JEST MRP II? Planowanie Zasobów Produkcyjnych   ang.  MRP II - Manufacturing Resource Planning. MRP II b ierze pod uwagę wszystkie sfery zarządzania przedsiębiorstwem związane z przygotowaniem produkcji, jej planowaniem i kontrolą oraz sprzedażą i dystrybucją wyprodukowanych dóbr. 2. HISTORIA Amerykańskie stowarzyszenie sterowania produkcją i zapasami ( APICS ) oficjalnie ogłosiło w roku 1989 dokument „MRP II Standard System” 3.FUNKCJE Planowanie biznesowe  (Business Planning) - tworzony jest tu ogólny plan działania przedsiębiorstwa. Bilansowanie produkcji i sprzedaży  (Sales and Operation Planning - SOP) - w wyniku tych działań powstaje plan produkcji i sprzedaży których celem jest realizacja planu biznesowego. Plany te będą wyznaczać plany wszystkich innych planów operacyjnych w przedsiębiorstwie. Zarządzanie  popytem  (Demand Management - DEM) - Jej celem jest określanie wielkości przyszłego popytu i ciągła aktualizacja tej wartości. Harmonogramowanie planu produkcji  (Master Production Scheduling - MPS) - funkcja ta służy do zbilansowania podaży w kategoriach materiałów, zdolności produkcyjnych, minimalnych zapasów względem popytu wyrażonego prognozami, zamówieniami odbiorców, promocjami. Planowanie potrzeb materiałowych  (Material Requirements Planning - MRP) - dzięki tej funkcji określone są harmonogramy zakupów, produkcji oraz montażu wszystkich części składowych wyrobu wraz z priorytetami dla zaopatrzenia i produkcji. Wspomaganie zarządzania strukturami materiałowymi  (Bill of Material Subsystem) - dostarcza informacji koniecznych do obliczania wielkości zleceń produkcyjnych i zaopatrzeniowych oraz ich priorytetów. Ewidencja  magazynowa  (Inventory Transaction Subsystem - INV) - wspiera prowadzenie ewidencji gospodarki magazynowej, dostarcza do innych funkcji informacji o dostępnych zapasach elementów. Sterowanie zleceniami  (Schedule Receipts Subsystem - SRS) - kontroluje spływ (przyjęcie na ewidencję) elementów zaopatrzeniowych i produkowanych, w tym zaplanowanych przez MRP i MPS. Sterowanie produkcją  (Shop Floor Control - SFC) - umożliwia przekazywanie informacji o priorytetach między osobą planującą produkcję a stanowiskami roboczymi. Planowanie zdolności produkcyjnych  (Capacity Requirements Planning - CRP) - służy do badania, czy opracowane plany produkcji i sprzedaży oraz harmonogramu są osiągalne. Sterowanie stanowiskami roboczymi  (Input/Output Control) - wspomaga kontrole wykonania planu zdolności produkcyjnych. Służy do kontroli kolejek na poszczególnych stanowiskach roboczych, wielkości prac na wejściu i wyjściu stanowiska. Zaopatrzenie  (Purchasing PUR) - funkcja ta wspomaga czynności związane z nabywaniem towarów i usług od dostawców. Pozwala ona tworzyć zlecenie zakupu czy harmonogram przyjęć dostaw.

(…)

… efektywności wykorzystania systemu MRP II. Związane jest to z ustalaniem celów, które MRP II ma osiągnąć i sprawdzaniem, jak udaje się te cele osiągnąć.
4.ZMIANY W STOSUNKU DO MRP
-Closed Loop MRP (zamknięta pętla sterowania nadążnego); - wzrost dynamiki; - możliwa bieżąca reakcja na zmieniające się parametry produkcji; - metoda ścieżki krytycznej CPM (Critical Path Method); - dostawy Just-in-Time JIT i Kanban (dokadnie na czas); - technologia optymalizacji produkcji OPT (Optimized Production Timetable) - tzw. koncepcja wąskich gardeł; - planowanie zasobów dystrybucyjnych DRP (Distribution Resource Planning); - TQM - Total Quality Management; - workflow - przepływy robocze.
5. WADY SYSTEMU
-brak rozwiązań zarządzania łańcuchem logistycznym; - Master Production Schedule (MPS) - Główny Terminarz…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz