Manufacturing Resource Planning - omówienie - Główny Terminarz Produkcji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Manufacturing Resource Planning - omówienie - Główny Terminarz Produkcji - strona 1 Manufacturing Resource Planning - omówienie - Główny Terminarz Produkcji - strona 2

Fragment notatki:

Metoda MRP II (Manufacturing Resource Planning) Planowanie Zasobów Produkcyjnych, opracowana
została przez APICS w roku 1989. Jest ona naturalną kontynuacją metody MRP I. Dodano dalsze
sprzężenia zwrotne między wykonywanymi operacjami technologicznymi oraz uzupełnienie
informacjami kosztowymi. Bierze się tu pod uwagę wszystkie sfery zarządzania przedsiębiorstwem
związane z przygotowaniem produkcji, jej planowaniem i kontrolą oraz sprzedażą i dystrybucją
wyprodukowanych dóbr.
Nowe elementy w stosunku do MRP I
- wzrost dynamiki;
- możliwa bieżąca reakcja na zmieniające się parametry produkcji;
- metoda ścieżki krytycznej CPM (Critical Path Method);
- dostawy Just-in-Time JIT i Kanban (dokadnie na czas);
- technologia optymalizacji produkcji OPT (Optimized Production Timetable) - tzw. koncepcja wąskich
gardeł;
- planowanie zasobów dystrybucyjnych DRP (Distribution Resource Planning);
- TQM - Total Quality Management;
- workflow - przepływy robocze.
Funkcje MRP II
SOP - (z ang. Sales and Operation Planning) - Planowanie sprzedaży i produkcji,
DEM - (z ang. Demanand Managment) - Zarządzanie popytem,
MSP - (z ang. Master Production Scheduling) - Główne harmonogramowanie produkcji,
MRP - (z ang. Material Requirement Planning) - Planowanie potrzeb materiałowych,
BOM - (z ang. Bill of Material Subsystem) - Zestawienia materiałowe,
INV - (z ang. Inventory Transcation System) - Transakcje magazynowe,
SRS - (z ang. Scheduled Receipts Subsystem) - Sterowanie zleceniami,
SFC - (z ang. Shop Floor Control) - Monitoring i sterowanie produkcją,
CRP - (z ang. Capacity Requirement Planning) - Planowanie zdolności produkcyjnych,
I/OC - (z ang. Input/Output Control) - Sterowanie stanowiskiem roboczym,
PUR - (z ang. Purchasing) - Zakupy materiałowe i kooperacja biura,
S - (z ang. Simulations) - Symulacje,
Wady systemu
- brak rozwiązań zarządzania łańcuchem logistycznym;
- Master Production Schedule (MPS) - Główny Terminarz Produkcji - jest zbyt sztywnym narzędziem
dla nowoczesnych przedsiębiorstw;
- model MRP II nie w pełni uwzględnia ograniczenia produkcyjne - wynik w znacznym stopniu zależy
od umiejętności operatorów systemu;
- metodyka MRP jest często trudna dla zrozumienia dla mających się nią posługiwać ludzi;
- MRP wymaga znacznych nakładów na stworzenie i utrzymanie systemu komputerowego oraz
aplikacji wspomagających planowanie i sterowanie produkcją.


(…)

…;
- planowanie zasobów dystrybucyjnych DRP (Distribution Resource Planning);
- TQM - Total Quality Management;
- workflow - przepływy robocze.
Funkcje MRP II
SOP - (z ang. Sales and Operation Planning) - Planowanie sprzedaży i produkcji,
DEM - (z ang. Demanand Managment) - Zarządzanie popytem,
MSP - (z ang. Master Production Scheduling) - Główne harmonogramowanie produkcji,
MRP - (z ang. Material Requirement…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz