Zintegrowane systemy zarządzania

note /search

Zintegrowane systemy informatyczne - Sroka Henryk

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Zintegrowane systemy zarządzania
Pobrań: 434
Wyświetleń: 5054

...1. CIM (Computer Integrated Manufacturing) – wprowadził je J. Harrington w 1973 r., uznał on, że poprawę produktywności przedsiębiorstw można uzyskać nie tylko poprzez wzrost podziału pracy, lecz także poprzez integrację funkcji przedsiębiorstwa dzięki zastosowaniu urządzeń produkcyjnych o wy...

Zarządzanie relacjami z klientami - omówienie

  • Zintegrowane systemy zarządzania
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1316

CRM - Zarządzanie relacjami z klientami lub System relacji z klientami, to zestaw narzędzi i procedur istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami. CRM należy traktować nie tylko jako narzędzie, ale jako część strateg...

E-commerce - omówienie

  • Zintegrowane systemy zarządzania
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1449

E-commerce (electronic commerce, ) możemy zdefiniować jako:  wymianę informacji handlowych i gospodarczych,  utrzymywanie relacji biznesowych,  prowadzanie transakcji zgodnie z odpowiednimi strategiami biznesowymi za pośrednictwem sieci komputerowych. Klasyfikacja e-biznesu ze względu na...

Sposoby wdrażania strategii - E-HR - omówienie

  • Zintegrowane systemy zarządzania
Pobrań: 70
Wyświetleń: 581

E-HR jest sposobem wdrożenia strategii, polityki i praktyk HR w organizacji poprzez świadome i ukierunkowane wsparcie z pełnym wykorzystaniem internetowych technologii. Jest rozwiązaniem biznesowym przeznaczonym dla specjalistów od zarządzania zasobami ludzkimi, które potrzebują wsparcia zarządz...

Najważniejsze kierunki innowacji wprowadzanych w systemach informacyjn...

  • Zintegrowane systemy zarządzania
Pobrań: 98
Wyświetleń: 623

Najważniejsze kierunki innowacji wprowadzanych w systemach informacyjnych oparte są o wymagania:  integracji systemów, danych procesów  unifikacji funkcji cząstkowych systemów  zwiększenie dostępności do bazy danych dla wszystkich komórek organizacyjnych  upowszechnienia nowoczesnych sposo...

Business Intelligence - Procesy ETL

  • Zintegrowane systemy zarządzania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 805

Business Intelligence, inaczej analityka biznesowa, jest pojęciem bardzo szerokim. Najbardziej ogólnie można przedstawić je jako proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która może być wykorzystana do zwię...

Elektroniczna wymiana danych - omówienie

  • Zintegrowane systemy zarządzania
Pobrań: 56
Wyświetleń: 525

Elektroniczna wymiany danych - EDI (ang. Electronic Data Interchange - EDI), często określana również terminem elektronicznej wymiany dokumentów. Przez elektroniczną wymianę danych rozumie się przetwarzanie i wymianę danych elektronicznych, r...

Implementacja Zintegrowanego Informatycznego Systemu Zarz_dzania

  • Zintegrowane systemy zarządzania
Pobrań: 105
Wyświetleń: 742

Implementacja Zintegrowanego Informatycznego Systemu Zarządzania Podstawowe fazy wdrożenia:  Prace przedwdrożeniowe (fazy planowania) – analiza strategicznych założeń projektu związanego z wdrażaniem ZSIZ oraz analizę dotychczasowego sposobu realizacji procesów organizacji. 

(Manufacturing Execution System - omówienie

  • Zintegrowane systemy zarządzania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 441

MES- (Manufacturing Execution System) to system informatyczny wykorzystywany przez przedsiębiorstwa produkcyjne do kontrolowania oraz gromadzenia informacji o przebiegu procesu produkcyjnego  System ERP wspierany przez MES integruje informacje o wydarzeniach pochodzących z hali produkcyjnej z...