Zintegrowane systemy zarządzania

Zintegrowane systemy informatyczne - Sroka Henryk

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Henryk Sroka
 • Zintegrowane systemy zarządzania
Pobrań: 343
Wyświetleń: 4816

...1. CIM (Computer Integrated Manufacturing) – wprowadził je J. Harrington w 1973 r., uznał on, że poprawę produktywności przedsiębiorstw można uzyskać nie tylko poprzez wzrost podziału pracy, lecz także poprzez integrację funkcji przedsiębiorstwa dzięki zastosowaniu urządzeń produkcyjnych o wy...

Zarządzanie relacjami z klientami - omówienie

 • Artur Bator
 • Zintegrowane systemy zarządzania
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1183

CRM - Zarządzanie relacjami z klientami lub System relacji z klientami, to zestaw narzędzi i procedur istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami. CRM należy traktować nie tylko jako narzędzie, ale jako część strateg...

E-commerce - omówienie

 • Artur Bator
 • Zintegrowane systemy zarządzania
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1211

E-commerce (electronic commerce, ) możemy zdefiniować jako:  wymianę informacji handlowych i gospodarczych,  utrzymywanie relacji biznesowych,  prowadzanie transakcji zgodnie z odpowiednimi strategiami biznesowymi za pośrednictwem sieci komputerowych. Klasyfikacja e-biznesu ze względu na...

Sposoby wdrażania strategii - E-HR - omówienie

 • Artur Bator
 • Zintegrowane systemy zarządzania
Pobrań: 70
Wyświetleń: 532

E-HR jest sposobem wdrożenia strategii, polityki i praktyk HR w organizacji poprzez świadome i ukierunkowane wsparcie z pełnym wykorzystaniem internetowych technologii. Jest rozwiązaniem biznesowym przeznaczonym dla specjalistów od zarządzania zasobami ludzkimi, które potrzebują wsparcia zarządz...

Najważniejsze kierunki innowacji wprowadzanych w systemach informacyjn...

 • Artur Bator
 • Zintegrowane systemy zarządzania
Pobrań: 84
Wyświetleń: 574

Najważniejsze kierunki innowacji wprowadzanych w systemach informacyjnych oparte są o wymagania:  integracji systemów, danych procesów  unifikacji funkcji cząstkowych systemów  zwiększenie dostępności do bazy danych dla wszystkich komórek organizacyjnych  upowszechnienia nowoczesnych sposo...

Business Intelligence - Procesy ETL

 • Artur Bator
 • Zintegrowane systemy zarządzania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 770

Business Intelligence, inaczej analityka biznesowa, jest pojęciem bardzo szerokim. Najbardziej ogólnie można przedstawić je jako proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która może być wykorzystana do zwię...

Elektroniczna wymiana danych - omówienie

 • Artur Bator
 • Zintegrowane systemy zarządzania
Pobrań: 28
Wyświetleń: 497

Elektroniczna wymiany danych - EDI (ang. Electronic Data Interchange - EDI), często określana również terminem elektronicznej wymiany dokumentów. Przez elektroniczną wymianę danych rozumie się przetwarzanie i wymianę danych elektronicznych, r...

Implementacja Zintegrowanego Informatycznego Systemu Zarz_dzania

 • Artur Bator
 • Zintegrowane systemy zarządzania
Pobrań: 77
Wyświetleń: 637

Implementacja Zintegrowanego Informatycznego Systemu Zarządzania Podstawowe fazy wdrożenia:  Prace przedwdrożeniowe (fazy planowania) – analiza strategicznych założeń projektu związanego z wdrażaniem ZSIZ oraz analizę dotychczasowego sposobu realizacji procesów organizacji. 

Korzyści i zagrożenia wynikające z wdrożenia systemu ERP - omówienie...

 • Artur Bator
 • Zintegrowane systemy zarządzania
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1435

Korzyści i zagrożenia wynikające z wdrożenia systemu ERP ERP to skrót angielskiego Enterprise Resource Planning, czyli Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa. Istnieje wiele korzyści płynących z wykorzystywania systemów ERP. Za najważniejszą z nich należy uznać sprawne przesyłanie danych,...

(Manufacturing Execution System - omówienie

 • Artur Bator
 • Zintegrowane systemy zarządzania
Pobrań: 28
Wyświetleń: 427

MES- (Manufacturing Execution System) to system informatyczny wykorzystywany przez przedsiębiorstwa produkcyjne do kontrolowania oraz gromadzenia informacji o przebiegu procesu produkcyjnego  System ERP wspierany przez MES integruje informacje o wydarzeniach pochodzących z hali produkcyjnej z...