Business Intelligence - Procesy ETL

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Business Intelligence - Procesy ETL - strona 1 Business Intelligence - Procesy ETL - strona 2 Business Intelligence - Procesy ETL - strona 3

Fragment notatki:

Business Intelligence, inaczej analityka biznesowa, jest pojęciem bardzo szerokim.
Najbardziej ogólnie można przedstawić je jako proces przekształcania danych w informacje, a
informacji w wiedzę, która może być wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności
przedsiębiorstwa. To dostarczenie właściwej informacji, właściwym osobom we właściwym
czasie.
Kto potrzebuje Business Inteligence?
 każda firma która przekracza kiedyś próg w którym intuicja przestaje wystarczać aby
podejmować optymalne decyzje biznesowe
 pojawiają się problemy z wydajnością
 potrzeba informacji dla właściwych osób we właściwym czasie
Hurtownia danych w sposób uporządkowany integruje dane pochodzące z różnych
systemów bazodanowych z uwzględnieniem wymiaru czasowego. Przechowywane dane
podzielone są na usystematyzowane obszary analityczne, co umożliwia ich sprawne
przetwarzanie. Podczas procesu uzupełniania hurtowni danymi, są one czyszczone i usuwane
są zbędne informacje. Mechanizmy hurtowni danych odpowiadają także za utrzymanie
danych i algorytmów związanych z integracją i agregacja danych.
Procesy ETL Dane, aby znaleźć się w Hurtowni Danych, muszą zostać zebrane z różnych
systemów źródłowych, odpowiednio przetworzone, oczyszczone (Data Cleaning),
zintegrowane oraz załadowane w docelowej postaci do hurtowni. ETL jest akronimem od
słów: Extract (ekstrakcja danych z systemów źródłowych),Transform (transformacja i
integracja do modelu docelowego),Load (ładowanie danych do hurtowni).
Projekt i implementacja procesu ETL są bardzo ważnym elementem projektowania systemu
Business Intelligence i najczęściej zajmują ok. 70% całego czasu jego trwania.
Kostki OLAP OLAP, czyli On-Line Analytical Processing, odnosi się do przetwarzania
danych w czasie rzeczywistym pod kątem skomplikowanych zapytań analitycznych. Pojęcie
to jest ściśle związane z kostkami OLAP, czyli specyficznym modelem danych, stosowanym
w Hurtowniach Danych.
Jest on zorientowany na wydajne przetwarzanie, jak również przechowuje dane w modelu
zrozumiałym biznesowo, opartym o fakty (facts), miary (measures) i wymiary (dimensions),
na którym to użytkownicy przeprowadzają analizy wielowymiarowe.
Karta Wyników (Business Score Card) to narzędzie, które służy do przedstawiania zestawu
mierzalnych wskaźników w czytelny i prosty sposób.
Zrównoważona karta wyników przekłada misję i strategię na cele oraz system mierników
zestawionych w różnych perspektywach wydzielonych w przedsiębiorstwie.
Data Mining jest jednym z wielu procesów klasy Knowledge Discovery (odkrywania
wiedzy), do którego należy odpowiednie przygotowanie danych, ich czyszczenie, redukcja, i
przeprowadzenie prognozowania. Modele i struktury data-miningowe powstałe w efekcie
analizy biznesowej, będące częścią platformy analitycznej, mogą mieć różnorodne
zastosowanie w zależności od specyfiki działalności firmy.
Zadania Business Inteligence:
tworzenie i aktualizacja budżetów
I.
rozliczanie budżetów
II.
III.
analiza odchyleń
IV.
prognozowanie i symulacja ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz