Zintegrowane systemy zarządzania - strona 2

Material Requirement Planning - omówienie

 • Artur Bator
 • Zintegrowane systemy zarządzania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

Metoda MRP I (Material Requirement Planning) - Planowanie Potrzeb Materiałowych opracowana została przez APICS (American Production and Inventory Control Society) w roku 1957, rozpowszechniona zaś została w połowie lat sześćdziesiątych. MRP jest metodą zarządzania produkcją i zapasami produkcyjn...

Manufacturing Resource Planning - omówienie

 • Artur Bator
 • Zintegrowane systemy zarządzania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 665

Metoda MRP II (Manufacturing Resource Planning) Planowanie Zasobów Produkcyjnych, opracowana została przez APICS w roku 1989. Jest ona naturalną kontynuacją metody MRP I. Dodano dalsze sprzężenia zwrotne między wykonywanymi operacjami technologicznymi oraz uzupełnienie informacjami kosztowymi. B...

Systemy Zarządzania Cyklem Życia Produktów - omówienie

 • Artur Bator
 • Zintegrowane systemy zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630

PLM- Systemy Zarządzania Cyklem Życia Produktów (z ang. Product Lifecycle Management ) wspierają przedsiębiorstwa w procesie tworzenia i rozwoju produktów od momentu koncepcji, poprzez projekt i produkcję. Systemy PLM oferują między innymi funkcjonalności związane:  z rozwojem produktów  zar...

Supervisory Control And Data Acquisition - omówienie

 • Artur Bator
 • Zintegrowane systemy zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 371

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) oznacza system nadzorujący przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego. Jego główne funkcje obejmują: a)zbieranie aktualnych danych (pomiarów), b)ich wizualizację, sterowanie procesem, c)alarmowanie oraz archiwizację danych Termin SCADA...

Zintegrowane systemy zarządzania - omówienie

 • Artur Bator
 • Zintegrowane systemy zarządzania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 609

SCM -Zadaniem łańcuchów dostaw staje się potwierdzanie możliwości realizacji indywidualnych zleceń odbiorców przetwarzanych równolegle w wielu lokalizacjach i precyzyjne dostarczanie zamówionych towarów do miejsc przeznaczenia.Oprogramowanie do planowania łańcucha dostaw (Supply Chain Planning -...

Warehouse Management Systems - omówienie

 • Artur Bator
 • Zintegrowane systemy zarządzania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

WMS ( Warehouse Management Systems /zarządzanie procesami magazynowymi ) Systemy informatyczne typu WMS stanowią specjalizowane narzędzia, stosowane w obsłudze procesów magazynowych wykorzystywane do realizacji tych procesów W praktyce bardzo często się zdarza, że system typu WMS zainstalowany w...

Implementacja systemów informatycznych zarządzania - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. Wasilewski
 • Zintegrowane systemy zarządzania
Pobrań: 56
Wyświetleń: 553

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE CZĘŚĆ DRUGA Temat. Implementacja systemów informatycznych zarządzania. Wstęp. Bariery z zastosowaniem systemów informatycznych zarządzania dzielimy na: techniczne, ekonomiczne, organizacyjne, socjo-psychologiczne. Element / atrybut metoryki Tradycyjne Docelow...

Zintegrowane systemy informatyczne - pojęcia - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. Wasilewski
 • Zintegrowane systemy zarządzania
Pobrań: 56
Wyświetleń: 546

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE CZĘŚĆ PIERWSZA Temat. Słownik pojęć. Obiekt dowolne byty realne lub abstrakcyjne np. ludzie w organizacji, środki trwałe czyli realne lub abstrakcyjne czyli obiekty historyczne. Będą określone jako zbiory, np. Wszystkie obiekty są opisane. Atrybut Zdarzenie Proc...

Strategie informatyzacji zarządzania przedsiębiorstwem - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. Wasilewski
 • Zintegrowane systemy zarządzania
Pobrań: 77
Wyświetleń: 959

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMACYJNE VIII. Strategie informatyzacji zarządzania przedsiębiorstwem. 1. Cele stosowania systemów informatycznych zarządzania: 1. Wysoki poziom dotrzymywania terminów dostaw. 2. Możliwość tworzenia i egzekwowania realnego planu zdolności produkcyjnej 3. Wysokie i równo...

Business Intelligence - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Artur Bator
 • Zintegrowane systemy zarządzania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 518

Business Intelligence, inaczej analityka biznesowa, jest pojęciem bardzo szerokim. Najbardziej ogólnie można przedstawić je jako proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która może być wykorzystana do zwię...