Zintegrowane systemy zarządzania - strona 3

Zarządzanie relacjami z klientami - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Artur Bator
 • Zintegrowane systemy zarządzania
Pobrań: 42
Wyświetleń: 679

CRM - Zarządzanie relacjami z klientami lub System relacji z klientami, to zestaw narzędzi i procedur istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami. CRM należy traktować nie tylko jako narzędzie, ale jako część strateg...

E-commerce - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Artur Bator
 • Zintegrowane systemy zarządzania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 679

E-commerce (electronic commerce, ) możemy zdefiniować jako:  wymianę informacji handlowych i gospodarczych,  utrzymywanie relacji biznesowych,  prowadzanie transakcji zgodnie z odpowiednimi strategiami biznesowymi za pośrednictwem sieci komputerowych. Klasyfikacja e-biznesu ze względu na...

E-HR - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Artur Bator
 • Zintegrowane systemy zarządzania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 581

E-HR jest sposobem wdrożenia strategii, polityki i praktyk HR w organizacji poprzez świadome i ukierunkowane wsparcie z pełnym wykorzystaniem internetowych technologii. Jest rozwiązaniem biznesowym przeznaczonym dla specjalistów od zarządzania zasobami ludzkimi, które potrzebują wsparcia zarządz...

Elektroniczna wymiana danych - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Artur Bator
 • Zintegrowane systemy zarządzania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 434

Elektroniczna wymiany danych - EDI (ang. Electronic Data Interchange - EDI), często określana również terminem elektronicznej wymiany dokumentów. Przez elektroniczną wymianę danych rozumie się przetwarzanie i wymianę danych elektronicznych, r...

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa - omóienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Artur Bator
 • Zintegrowane systemy zarządzania
Pobrań: 42
Wyświetleń: 497

Najważniejsze kierunki innowacji wprowadzanych w systemach informacyjnych oparte są o wymagania:  integracji systemów, danych procesów  unifikacji funkcji cząstkowych systemów  zwiększenie dostępności do bazy danych dla wszystkich komórek organizacyjnych  upowszechnienia nowoczesnych sposo...

Korzyści i zagrożenia wynikające z wdrożenia systemu ERP

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Artur Bator
 • Zintegrowane systemy zarządzania
Pobrań: 70
Wyświetleń: 427

Korzyści i zagrożenia wynikające z wdrożenia systemu ERP ERP to skrót angielskiego Enterprise Resource Planning, czyli Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa. Istnieje wiele korzyści płynących z wykorzystywania systemów ERP. Za najważniejszą z nich należy uznać sprawne przesyłanie danych,...

Manufacturing Execution System - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Artur Bator
 • Zintegrowane systemy zarządzania
Pobrań: 63
Wyświetleń: 441

MES- (Manufacturing Execution System) to system informatyczny wykorzystywany przez przedsiębiorstwa produkcyjne do kontrolowania oraz gromadzenia informacji o przebiegu procesu produkcyjnego  System ERP wspierany przez MES integruje informacje o wydarzeniach pochodzących z hali produkcyjnej z...

Material Requirement Planning - omówienie - Planowanie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Artur Bator
 • Zintegrowane systemy zarządzania
Pobrań: 63
Wyświetleń: 525

Metoda MRP I (Material Requirement Planning) - Planowanie Potrzeb Materiałowych opracowana została przez APICS (American Production and Inventory Control Society) w roku 1957, rozpowszechniona zaś została w połowie lat sześćdziesiątych. MRP jest metodą zarządzania produkcją i zapasami produkcyjn...

Manufacturing Resource Planning - omówienie - Główny Terminarz Produkc...

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Artur Bator
 • Zintegrowane systemy zarządzania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1050

Metoda MRP II (Manufacturing Resource Planning) Planowanie Zasobów Produkcyjnych, opracowana została przez APICS w roku 1989. Jest ona naturalną kontynuacją metody MRP I. Dodano dalsze sprzężenia zwrotne między wykonywanymi operacjami technologicznymi oraz uzupełnienie informacjami kosztowymi. B...

Systemy Zarządzania Cyklem Życia Produktów - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Artur Bator
 • Zintegrowane systemy zarządzania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 420

PLM- Systemy Zarządzania Cyklem Życia Produktów (z ang. Product Lifecycle Management ) wspierają przedsiębiorstwa w procesie tworzenia i rozwoju produktów od momentu koncepcji, poprzez projekt i produkcję. Systemy PLM oferują między innymi funkcjonalności związane:  z rozwojem produktów  zar...