Korzyści i zagrożenia wynikające z wdrożenia systemu ERP

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Korzyści i zagrożenia wynikające z wdrożenia systemu ERP - strona 1  Korzyści i zagrożenia wynikające z wdrożenia systemu ERP - strona 2  Korzyści i zagrożenia wynikające z wdrożenia systemu ERP - strona 3

Fragment notatki:

Korzyści i zagrożenia wynikające z wdrożenia systemu ERP
ERP
to
skrót
angielskiego
Enterprise
Resource
Planning,
czyli
Planowanie
Zasobów
Przedsiębiorstwa.
Istnieje wiele korzyści płynących z wykorzystywania systemów ERP. Za najważniejszą z nich należy
uznać sprawne przesyłanie danych, a tym samym efektywniejsze zarządzanie firmą.
Podstawowymi zaletami systemów ERP są:
- automatyzacja wprowadzania danych
- szybki dostęp do danych firmy,
- synchronizacja działań wewnątrz poszczególnych działów firmy
- dynamiczna kontrola nad procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie,
- efektywne zarządzanie sprzedażą i planowaniem produkcji,
- zautomatyzowanie procesów logistycznych w przedsiębiorstwie,
- optymalizacja wykorzystywania zasobów i wyposażenia posiadanego przez przedsiębiorstwo,
- nadzór i monitorowanie stanu zapasów w firmie,
- niezwykle szybka wymiana danych zarówno wewnątrz firmy, jak i pomiędzy zewnętrznymi jej
komponentami,
- możliwość planowania i zarządzania na wielu płaszczyznach (np. zarządzanie zasobami ludzkimi,
finansowymi czy rzeczowymi),
- planowanie czy wyselekcjonowanie danych w zakresie określonego działu czy pewnych zasobów,
- jedna wspólna baza danych - ułatwienie wprowadzania, gromadzenia, a także przechowywania
danych.
Obok korzyści systemu ERP należy wymienić pojawiające się przeszkody, które mogą się pojawić
podczas jego wdrażania. Jako najczęstsze z nich wymienia się :
- dostosowanie systemu ERP do dotychczasowego oprogramowania może być czasem ograniczone,
- całkowita zmiana podejścia do procesów biznesowych,
System ECM musi być pod stałym nadzorem, ciągle aktualizowany, dostosowywany,
modyfikowany i rozbudowywany.[4]
Niezbędne jest także przeszkolenie personelu z zakresu korzyści oraz wygody korzystania z
szybkiego dostępu do informacji i zautomatyzowanych procesów biznesowych.
ważne jest uwzględnienie czynnika ludzkiego podczas projektowania funkcjonalności i zasad
korzystania z systemu ECM.
Do najbardziej istotnych wymiernych korzyści wdrożenia systemu ERP zaliczyć można redukcję
poziomu zapasów, kosztów materiałowych oraz nakładów pracy, kosztów ogólnozakładowych, jak
również poprawę procesów obsługi klienta i wzrost sprzedaży.
1
Szybka wymiana informacji
Wiedza o realnych terminach
Zmniejszenie poziomu zapasów
Większa wydajność produkcji
Usprawnienia na etapie planowania i harmonogramowania produkcji oraz zarządzania przestrzenią
magazynową, logistyką produkcji czy przezbrojeniami maszyn odbijają się na wydajności całego
procesu produkcyjnego. Firma może zrealizować więcej zamówień w krótszym czasie.
Lepsze wykorzystanie zasobów
Kompleksowe planowanie i harmonogramowanie działań produkcyjnych pozwala uzyskać korzyści
związane z wykorzystaniem dostępnych zasobów. Wdrożenie systemu ERP pozwala podjąć
działania optymalizujące politykę kadrową. Optymalizacja to działania wyprzedzające zmierzające
do skrócenia czasu pracy przy braku większych zamówień, ale i uruchomione w odpowiednim
momencie procesy ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz