ERP - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1505
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ERP - wykład - strona 1

Fragment notatki:

ERP SAP jako przykład
systemu klasy ERP ERP
Co to jest ERP?
Co może zaoferować system ERP?
Dlaczego warto korzystać z ERP?
Jakie kwestie należy rozważyć podczas oceny ERP?
Co to jest ERP?
ERP (Enterprise Resource Planning) jest gotowym do implementacji pakietem oprogramowania służącym do planowania zasobów przedsiębiorstwa oraz zintegrowanym zbiorem modułów (aplikacji) obsługującym wszystkie biznesowe funkcje przedsiębiorstwa i posiadającym możliwość dynamicznej konfiguracji, dzięki czemu zapewnia funkcjonalność pokrywającą specyficzne wymagania danej organizacji.
Co może zaoferować system ERP?
ERP PRZEKSZTAŁACA DANĄ ORGANIZACJĘ W PRZEDSIĘBIORSTWO KIEROWANE INFORMACJAMI W przeszłości wszelkie rozwiązania informatyczne wykorzystywały informacje jedynie do tworzenia różnego rodzaju raportów i zestawień. Systemy ERP, po raz pierwszy w historii SK zaczęły traktować informację jak zasób będący w stanie pokryć operacyjne wymagania przedsiębiorstwa.
Jednak w przeciwieństwie do tradycyjnych zasobów, dane dostarczane przez systemy ERP mogą być nie tylko wykorzystywane wielokrotnie, ale także dowolnie współdzielone bez jakiejkolwiek utraty precyzji, bądź aktualności. To jest jeden z powodów wzrostu produktywności będącego rezultatem zastosowania systemów ERP, w których informacje okazały się zasobem niewyczerpalnym.
2. ERP POSTRZEGA DANĄ ORGNIZACJĘ JAKO PRZEDSIĘBIORSTWO GLOBALNE
W przeciwieństwie do wielu wcześniejszych systemów, pakiety ERP realizują potrzeby globalnego przedsiębiorstwa nawet wtedy, gdy jego działalność rozciąga się na odmienne gałęzie przemysłu. Dzięki ERP możliwym stało się kierowanie, planowanie i zarządzanie bardzo zróżnicowanymi konglomeratami bez kłopotów z ich niedopasowaniem do potrzeb poszczególnych oddziałów.
3. ERP MODELUJE PRZEDSIĘBIORSTWO ZORIENTOWANE NA PROCESY
Kiedy struktury organizacyjne oraz inne uwarunkowania środowiskowe stawały się coraz bardziej złożone, globalne i konkurencyjne, modelowanie procesów dostarczało ramowego zestawu narzędzi, dzięki któremu można było rozwiązać problem wzrostu wydajności, możliwości rozwoju oraz przystosowanie się do zmieniającego się środowiska. Systemy tradycyjne, w przeciwieństwie do ERP, nie potrafiły opisać zmiennej natury biznesu. ERP jako pierwsze zaczęły modelować przedsiębiorstwa zorientowane na procesy. 4. ERP UMOŻLIWIA PRZESIĘBIORSTWU PRACĘ W CZASIE RZECZYWISTYM
Pakiety ERP wprowadziły w życie wizję przedsiębiorstwa pracującego w czasie rzeczywistym.


(…)

… wszystkich spraw związanych ze sprzętem komputerowym i komunikacją, szkoleniem personelu, pomocą techniczną, automatyzacją operacji biurowych, zarządzanie hurtowniami danych. SAP JAKO PRZYKŁAD SYSTEMU KLASY ERP
Wiele firm znacznie częściej decyduje się na produkty „prosto z półki” takie jak SAP, ponieważ są na tyle elastyczne i konfigurowalne, że mogą sprostać wymaganiom dowolnej organizacji z dowolnej gałęzi…
… w jednej zbiorczej bazie danych
Dostęp do najaktualniejszych danych w trybie on - line
Przygotowanie aktualnych, poprawnych, spójnych i kompletnych informacji operacyjnych, które po przekazaniu do hurtowni danych przedsiębiorstwa mogą być wszechstronnie przetwarzane, analizowane i modelowane.
Znaczna redukcja kosztów konserwacji systemu.
JAKIE KWESTIE TRZEBA ROZWAŻYC PODCZAS OCENY ERP
FUNCJONALNOŚĆ…
… hurtowni danych i komunikuje się z baza danych systemu SAP
4. SAP ArchiveLink- dostarcza narzędzia do archiwizacji danych
ARCHITRKURA SAP
System SAP składa się z następujących warstw:
Warstwa prezentacji (GUI- graficzny interfejs użytkownika)
Warstwa internetowa
Warstwa aplikacji
Warstwa middleware aplikacji
Warstwa bazy danych
Warstwa systemu operacyjnego
Warstwa prezentacji zajmuje się następującymi…
… ERP umożliwiły tego typu operacje w skali całego przedsiębiorstwa i tym samym przyczyniły się do ogromnego wzrostu wydajności i produktywności poprzez rozszerzenie pojęcia JIT(just in time) na obszarze całej organizacji.
5. ERP PODNOSI STRATEGIĘ IT DO POZIOMU TRATEGII BIZNESOWEJ
Pojawienie się ERP znacznie podniosło rolę systemów informatycznych. Przestały one pełnić funkcje wyłącznie pomocnicze…
… są: menu, paski narzędzi itd.
REPOZYTORIUM R/3
Repozytorium R/3 jest główną „skarbnicą wiedzy”wykorzystywaną podczas pracy nad tworzeniem dowolnych obiektów systemu SAP. Obiektami tymi mogą być modele danych i procesów, słowniki ABAP/4, funkcje biblioteczne itd..Repository Information System (System informacji repozytorium) dysponuje także danymi dotyczącymi użycia poszczególnych obiektów w całym systemie…
… lub oddziałów
Standaryzacja procesów biznesowych w całym przedsiębiorstwie wpływająca na zwiększenie ich wydajności
Możliwość identyfikacji i implementacji najlepszych strategii w całym przedsiębiorstwie
Wprowadzenie medium odpowiedniego dla programów i metodologii mających na celu zwiększenie wydajności procesów
Przeobrażenie funkcjonalnie zorientowanej organizacji w strukturę opartą o zespoły…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz