Pytania otwarte z egzaminu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania otwarte z egzaminu - strona 1 Pytania otwarte z egzaminu - strona 2 Pytania otwarte z egzaminu - strona 3

Fragment notatki:

Pytania otwarte część 3
Etapy wdrażania systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy MRP II, na podstawie zaleceń APICS są następujące:
1. Przygotowanie kierownictwa firmy do zarządzania w warunkach stosowania systemu komputerowego oraz planowania procesu wdrożeniowego (pierwszy miesiąc).
2. Określenie zamierzeń oraz wyznaczenie celów komputeryzacji przedsiębiorstwa i wdrażanie poszczególnych modułów systemu (drugi miesiąc).
3. Szkolenie zespołu wdrożeniowego w zakresie zasad MRP II i znajomości modułów składających się na Closed Loop MRP II (2-4 miesiąc).
4. Inwentaryzacja obecnego otoczenia organizacyjnego, wybór użytkowników, zaprojektowanie przyszłego otoczenia systemu (3-6 miesiąc).
5. Projektowanie Systemu Informowania Kierownictwa w powiązaniu z modułami MRP II, projektowanie konfiguracji sprzętowej i programowej (5-6 miesiąc).
6. Instalowanie komputerów, sieci, stacji roboczych lub terminali, systemu operacyjnego, oprogramowania MRP II (6-9 miesiąc).
7. Stworzenie tzw. pilota systemu i szkolenie pracowników z wykorzystaniem pilota (9-12 miesiąc).
8. Sukcesywne dostosowanie modułów systemu do codziennej działalności przedsiębiorstwa i zastąpienie dotychczasowego systemu (12-15 miesiąc).
9. Przeprowadzenie konwersji zasobów danych i sukcesywne wdrażanie Closed Loop MRP II (15-18 miesiąc).
10. Rozszerzenie stopnia przetwarzania do pełnego zakresu MRP II (18-24 miesiąc).
11. Przegląd rozwiązań po wdrożeniu i przeprowadzenie ewentualnych zmian (20-26 miesiąc).
Zagadnienia, które należy uwzględnić podczas wdrażania MRP II:
1. Przegląd diagnostyczny
- określenie miejsca przedsiębiorstwa w aspekcie jego strategicznego rozwoju, O analiza obecnie funkcjonujących procedur, zasad oraz praktyki funkcjonowania w celu zdefiniowania jego mocnych i słabych stron,
- określenie priorytetów, formułowanie projektów usprawnieniowych.
2. Definicja potrzeb biznesowych
- co przedsiębiorstwo zamierza osiągnąć w trakcie wdrożenia? - wizja docelowego funkcjonowania biznesu,
- stworzenie Przewodnika Wdrożenia.
3. Analiza kosztów i korzyści
4. Organizacja projektu
- przygotowanie planów wdrożenia oraz ustanowienie struktur organizacyjnych niezbędnych do ich urzeczywistnienia,
- plan wdrożenia opisujący poszczególne etapy działań zmierzających do osiągnięcia zdefiniowanych celów wdrożenia.
5. Szkolenia i treningi
- szkolenia muszą być przeprowadzone w całym przedsiębiorstwie, od kadry kierowniczej po szeregowych pracowników, wszystkich, którzy w swej pracy będą się systemem posługiwali,
- szczegółowość treningów musi być dostosowana do szkolonej grupy.

(…)

biznesowych jest w stanie wyeliminować wszelkie nieprawidłowości dotyczące operacji biznesowych.
Ustalenie budżetów i zasobów
Po przyjęciu i zatwierdzeniu decyzji o rozpoczęciu wdrożenia systemu SAP należy przygotować również odpowiedni budżet, który zagwarantuje wystarczającą ilość środków finansowych we wszystkich fazach projektu wdrożeniowego. Oddelegowanie najlepszych ludzi z różnych departamentów…
… wdrożenia podstawowych modułów systemu, można rozpocząc pracę nad wdrażanie pozostałych części systemu takich jak: SAP Business Warehause (hurtownia danych biznesowych), SAP Workflow itp.
Przykłady powodów rozpoczęcia wdrożenia systemu SAP W chwili obecnej na świecie jest ponad 20 000 instalacji systemu SAP. Powody, które skłoniły poszczególne organizacje do rozpoczęcia projektu wdrożeniowego różnią…
… Quality Audit)
- raport z kontroli powinien być przedstawiony do akceptacji Zarządowi przedsiębiorstwa
Warunki skutecznego wdrażania
Proces wdrożenia systemu można nazwać skutecznym, jeżeli:
- wdrożony system realizuje wszystkie założone w projekcie cele (zadania) w sposób ekonomiczny i racjonalny,
- wdrożony system jest akceptowany przez otoczenie społeczne organizacji.
Pierwsza grupa warunków oznacza…
… się do nieprzystosowania organizacyjnego przedsiębiorstwa do wdrażania informatyki. Systemy informatyczne wpływają z reguły na pozytywne zmiany organizacyjne w jednostkach organizowanych, ale wpływ ten jest ograniczony. Innymi słowy, do wyraźnie złej organizacji nie da się z powodzeniem wprowadzić systemów informatycznych.
Wdrożenie systemu utrudniać będzie bariera kadrowa. Pokonanie jej wymaga doboru niezbędnej ilości…
…: wykonawczy i sterujący - potem mianujemy Kierownika projektu oraz zatwierdzamy zakres projektu. Kierownik projektu powinien w porozumieniu z komitetami powołać zespół wdrożeniowy, który ma za zadanie przygotować plan i harmonogram projektu wdrożeniowego.
Kluczowe czynniki sukcesu
Bezpośrednie zaangażowanie kierownictwa wyższego szczebla
Wdrożenie to nie jest projektem czysto informatycznym, ale projektem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz