Informatyka w zarządzaniu

note /search

Podstawy - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Informatyka w zarządzaniu
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1680

Informatyka w Zarządzaniu      •  Technologie informatyczne,  •  Technologie baz danych,  •  Sieci komputerowe,  •  Internet, ekstranet, intranet w organizacji.    Podstawowe technologie informacyjne.    Technologie gromadzenia – pozyskiwania danych:    •  Bazy danych  •  Hurtownie danych    Tech...

Zadania systemu operacyjnego - referat

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Informatyka w zarządzaniu
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1820

Zadania systemu operacyjnego „ System operacyjny jest programem, który działa jako pośrednik między użytkownikiem komputera a sprzętem komputerowym. Zadaniem systemu operacyjnego jest tworzenie środowiska, w którym użytkownik może wyk...

Informatyka w zarządzaniu - materiały na zajęcia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Informatyka w zarządzaniu
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1008

Encja (ang. Entity) – klasa obiektów ze świata rzeczywistego posiadających pewne cechy (atrybuty). Encja reprezentuje obiekty materialne (np. Samochód, Osoba), obiekty niematerialne (np. Zamówienie, Konto), zdarzenia (np. Nagroda, Choroba), fakty. Wystąpienie encji (instancja) – jeden konkret...

Informatyka w zarządzaniu - materiały na zajęcia 2

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Informatyka w zarządzaniu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1008

Zadanie 2.1. Korzystając z bazy danych hurtownia1, utworzyć następujące kwerendy: 1. imiona i nazwiska wszystkich klientów; 2. imiona, nazwiska oraz województwa wszystkich klientów (dane posortować według nazwiska); 3. imiona, nazwiska wszystkich klientów z podanego przez uŜytkownika miasta;...

Informatyka w zarządzaniu - materiały na zajęcia 3

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Informatyka w zarządzaniu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 826

Zadanie 3.3 Przygotować formularz do przeglądania i wprowadzania nowych zamówień. Wskazówka: PoniŜszy formularz zawiera podformularz. Jednym z najprostszych sposobów na utworzenie takiego podformularza jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniej kwerendy. Powinna ona zawierać następujące pol...

Informatyka w zarządzaniu - materiały na zajęcia 4

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Informatyka w zarządzaniu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 896

Encja (ang. Entity) – klasa obiektów ze świata rzeczywistego posiadających pewne cechy (atrybuty). Encja reprezentuje obiekty materialne (np. Samochód, Osoba), obiekty niematerialne (np. Zamówienie, Konto), zdarzenia (np. Nagroda, Choroba), fakty. Transformacja związków: 1–1 o Związek j...

Logistyka-znaczenie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Informatyka w zarządzaniu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1134

Logistyka Trzy znaczenia • Przepływy rzeczy i informacji (surowców, materiałów, tzw. produkcji w toku, wyrobów gotowych i towarów oraz związanych z nimi informacji) • Dziedzina zarządzania (zarządzanie związane z przepływami rzeczy i in...

Sektory w e-zarządzaniu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Informatyka w zarządzaniu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 945

Sektory e-zarządzanej gospodarki Wspólne fundamenty • E-zarządzania i: - E-marketingu - E-finansów - E-pracy - E-bankowości - E-logistyki - i.t.d. Zastosowanie IT w zarządzaniu • W istocie sprowadza się do wykorzystania tak zwanych produktów cyfrowych , w szczególności: - Oprogramowania - Urucham...

Home Banking - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Informatyka w zarządzaniu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

Home Banking Wprowadzenie ISOF wyposażony jest w funkcje obsługi bankowości elektronicznej. Funkcje te, dzięki wykorzystaniu specjalnych sprzęgów, są w stanie odebrać lub przygotować dane dla popularnych systemów typu Home Banking, jak Baset, Bresok, InterBresok, Multicash. Dzięki temu oszczędzany...

Moduł raportów - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Informatyka w zarządzaniu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 490

Moduł raportów Wprowadzenie System finansowo-księgowy zawiera moduł raportów. Przy jego pomocy zdefiniować można dowolne zestawienia informacyjne, budowane na podstawie księgi głównej.Dostarczone zestawienia informacyjne mogą być następnie wykorzystane w procesie kontroli finansowej i zarządzania....