Informatyka w zarządzaniu - strona 2

note /search

Obsługa sekretariatu - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Informatyka w zarządzaniu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518

Obsługa sekretariatu Wprowadzenie ISOF integruje w sobie mechanizmy wspomagające pracę biura firmy. Dzięki temu biuro wyposażone zostaje w zintegrowany zestaw narzędzi pozwalających wykonywać zadania bez konieczności uruchamiania wielu różnych programów. Funkcjonalność ISOF dostarcza bogatego ze...

Przetwarzanie faktur. Zestawienia VAT - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Informatyka w zarządzaniu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 455

Przetwarzanie faktur obcych elektronicznych lub skanowanych w systemie DMS Wprowadzenie W świetle ustawy o rachunkowości możliwe jest przechowywanie i udostępnianie dokumentów zakupowych w postaci elektronicznej na nośniku trwałym, jeżeli istnieje możliwość ich wydrukowania. W przygotowaniu znajdu...

Rachunkowość - omówienie - System ISOF

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Informatyka w zarządzaniu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 623

Rachunkowość Możliwości Obsługa Rachunkowości w systemie ISOF obejmuje następujące dziedziny: księgowość (dekretacja, system FK lub Książki podatkowej), zakupy, majątek trwały, rejestry VAT, deklaracje INTRASTAT, Kadry i Płace, rozrachunki, przelewy, wyciągi bankowe, raporty kasowe, windyk...

Zakupy - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Informatyka w zarządzaniu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

Zakupy Charakterystyka Zawarty w ISOF moduł obsługi faktur pozwala na realizację wszystkich niezbędnych czynności związanych z wystawianiem dokumentów zakupu. Do czynności tych zaliczyć można wprowadzanie faktur zakupowych, ich korygowanie, wystawianie towarzyszących dokumentów magazynowych i kas...

Zarządzanie czasem pracy - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Informatyka w zarządzaniu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

Zarządzanie czasem pracy Wprowadzenie System ISOF wyposażony jest w funkcje umożliwiające sprawowanie skutecznej kontroli nad sposobem wykorzystywania czasu przez pracowników. Realizację tego zadania umożliwia grupa funkcji przeznaczonych do rejestrowania czasu pracy oraz funkcje związane z rejest...

Zarządzanie firmą - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Informatyka w zarządzaniu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469

Zarządzanie firmą Zarządzanie zadaniami Wprowadzenie Podstawowym narzędziem przeznaczonym do zarządzania zadaniami w systemie ISOF, jest moduł o nazwie Zadania. Ponadto ISOF oferuje funkcje kontroli wykorzystania czasu pracy, które pozwalają kontrolować sposób w jaki pracownicy przeznaczają czas ...

Analizy handlowe - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Informatyka w zarządzaniu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

Analizy handlowe Wprowadzenie ISOF dostarcza rozwiązań pozwalających na prowadzenie skutecznych analiz handlowych w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa. Analizy tego typu dostarczają cennych informacji na temat sprzedaży, zamówień od dostawców czy też realizacji zamówień i pozwalają op...

Charakterystyka ogólna CRM - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Informatyka w zarządzaniu
Pobrań: 182
Wyświetleń: 609

Charakterystyka ogólna CRM (Customer Relationship Management) jest pojęciem ogólnym szeroko definiującym metody zarządzania kontaktami z klientami. Przez system CRM firma HEUTHES rozumie oprogramowanie wspierające rejestrację i gromadzenie danych, oraz planowanie różnego rodzaju zdarzeń z klientam...

CRM analityczny - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Informatyka w zarządzaniu
Pobrań: 63
Wyświetleń: 609

CRM analityczny Charakterystyka ogólna CRM analityczny jest rodzajem CRM zorientowanym na analizę danych zgromadzonych przez inne systemy funkcjonujące w przedsiębiorstwie (systemy sprzedaży, zakupów, logistyki). Pozwala identyfikować preferencje i zachowania klientów, tendencje kształtowania się ...

CRM marketingowy - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Informatyka w zarządzaniu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 448

CRM marketingowy Charakterystyka ogólna CRM marketingowy jest rodzajem CRM zorientowanym na budowanie różnego rodzaju mechanizmów opisujących charakter działań oraz kierunki rozwoju firmy. Dzięki definicji promocji wspomagana jest praca w dziale sprzedaży oraz telemarketingu, produkty oferowane są...