Zakupy - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakupy - omówienie - strona 1 Zakupy - omówienie - strona 2 Zakupy - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Zakupy
Charakterystyka
Zawarty w ISOF moduł obsługi faktur pozwala na realizację wszystkich niezbędnych czynności związanych z wystawianiem dokumentów zakupu.
Do czynności tych zaliczyć można wprowadzanie faktur zakupowych, ich korygowanie, wystawianie towarzyszących dokumentów magazynowych i kasowych, kontrolę spłaty, skanowanie oryginałów dokumentów i obsługę faktur elektronicznych. Moduł obejmuje sporządzanie różnorodnych zestawień dla dokumentów zakupowych, w tym zestawienie zobowiązań.
Funkcjonalność
Moduł obsługi faktur zawiera funkcje wspomagające realizację czynności związanych z obsługą dokumentów zakupu. Dodatkowo możliwe jest automatyczne przygotowanie informacji dla potrzeb systemu magazynowego, księgowości przez funkcję dekretowania, oraz zestawień VAT.
Rejestrowanie dokumentów zakupu
Funkcja wprowadzania faktur umożliwia łatwe przygotowanie nowego dokumentu zakupu. W systemie ISOF obsługiwanych jest wiele rodzajów dokumentów zakupu:
faktury zakupowe;
rachunki;
korekty i noty korygujące;
dokumenty WNT;
faktury importowe;
rejestracja dokumentów SAD.
Każdy podstawowy dokument zakupu wystawiany jest wg podobnego schematu, który uwzględnia części wspólne każdego dokumentu jak nazwa kontrahenta oraz nazwy towarów czy usług wypełniające poszczególne pozycje dokumentu, ale uwzględnia również specyfikę danego rodzaju dokumentu. Wiele danych określanych na dokumencie zakupu wybieranych jest z odpowiednich baz danych. Dotyczy to m.in. kartoteki kontrahentów, towarów, sposobów płatności. Oznacza to, że raz zdefiniowane w systemie dane mogą być później tylko odczytywane, co oznacza znaczne ograniczenie pracochłonności. Dokumenty zakupowe mogą być drukowane w zarówno trybie tekstowym jak i graficznym. Dokumenty zakupu mogą posiadać zdefiniowane przez użytkownika typy, które pozwolą na odpowiednie ich skatalogowanie oraz pogrupowanie. Podać można wiele informacji dodatkowych związanych z dokumentem, które następnie pozwolą na automatyczny zapis innych informacji w systemie, mających wpływ na takie działy jak księgowość czy magazyn. Cały proces obsługi dokumentów zakupowych ma możliwość szczegółowej parametryzacji, przy pomocy której określić można automatyzację licznych czynności, dostosowując działanie modułu do specyfiki firmy.
Obsługa walut, zgodność z przepisami UE
Dokumenty zakupu wystawiane mogą być również w walutach obcych. Dla każdego dokumentu oprócz waluty zapisywany jest również kurs co pozwala na operowanie zarówno cenami walutowymi jak i złotówkowymi. Przy wystawianiu dokumentów walutowych domyślnie pobierane są kartotekowe ceny walutowe towarów, przy czym użytkownik może je zmienić. Przy zmianie kursu wprowadzonego dla dokumentu możliwe jest również ponowne przeliczenie cen złotówkowych.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz