Rachunkowość - omówienie - System ISOF

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość - omówienie - System ISOF - strona 1 Rachunkowość - omówienie - System ISOF - strona 2 Rachunkowość - omówienie - System ISOF - strona 3

Fragment notatki:

Rachunkowość
Możliwości
Obsługa Rachunkowości w systemie ISOF obejmuje następujące dziedziny:
księgowość (dekretacja, system FK lub Książki podatkowej),
zakupy,
majątek trwały,
rejestry VAT, deklaracje INTRASTAT,
Kadry i Płace,
rozrachunki, przelewy, wyciągi bankowe,
raporty kasowe,
windykacja należności.
Dekretacja
Wprowadzenie
Moduł obsługi dekretacji jest narzędziem przeznaczonym do prowadzenia pełnej księgowości lub książki podatkowej. Przyjęte w nim rozwiązania pozwalają zdefiniować schematy dekretacji dla wszystkich dostępnych w systemie dokumentów podlegających księgowaniu. Dzięki tym definicjom dokumenty wystawiane w czasie pracy operacyjnej mogą być automatycznie dekretowane w systemie ISOF-FK lub systemie zewnętrznym.
Funkcjonalność
Funkcjonalność modułu Dekretacja umożliwia definicję schematów dekretacji dla wszystkich dokumentów podlegających księgowaniu, oraz wszystkich innych danych potrzebnych w dekretacji, dekretowanie dokumentów zarejestrowanych w systemie, przeglądanie utworzonych dekretów, eksport przygotowanych dekretów do systemu FK. Oprócz definicji większość funkcji może być wykonywana automatycznie, decydują o tym parametry systemowe określające przyjęty przez Firmę sposób działania systemu.
Definicje schematów dekretacji
Dla każdego księgowanego dokumentu możliwe jest określenie tzw. schematu dekretacji, który wskazuje dostępne sposoby księgowania w danej Firmie. Definiując schemat dekretacji, użytkownik posługuje się kontami księgowymi oraz umownymi skrótami określającymi w symboliczny sposób różne składniki w dekretach: kartoteki kontrahentów, towarów, magazyny, jednostki organizacyjne, dodatkowe kategorie wykorzystywane w księgowaniach i inne. Dzięki temu możliwe jest ogólne zdefiniowanie schematu, a sama funkcja dekretująca dokumenty potrafi te symbole przetworzyć.
Wszystkie potrzebne definicje składników schematów dekretacji definiowane są w Module Dekretacji. Określa się tu również, które z dokumentów mają być automatycznie dekretowane, tzn. jeśli dokument będzie zawierał konieczne dane i będzie zatwierdzony, możliwe jest automatyczne wygenerowanie dekretu w oparciu o odpowiadający mu schemat dekretacji.
Dekretacja dokumentów
Wygenerowanie dekretu może się odbywać również po wywołaniu odpowiedniej funkcji przez użytkownika. Specjalne zestawienie pokazuje wszystkie dokumenty, które mogą być zadekretowane, użytkownik wybiera te z nich, dla których chce wygenerować dekrety. Możliwy jest wcześniejszy podgląd dekretu. W przypadku gdy dekretacja nie przebiega prawidłowo, system informuje o tym w formie odpowiedniego komunikatu.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz