Zadania systemu operacyjnego - referat

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1820
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zadania systemu operacyjnego - referat - strona 1 Zadania systemu operacyjnego - referat - strona 2

Fragment notatki:


Zadania systemu operacyjnego „ System operacyjny jest programem, który działa jako pośrednik między użytkownikiem komputera a sprzętem komputerowym. Zadaniem systemu operacyjnego jest tworzenie środowiska, w którym użytkownik może wykonywać programy w sposób wygodny i wydajny .” Abraham Silberschatz
System operacyjny jest częścią każdego współczesnego systemu komputerowego. Wielozadaniowość i wielowątkowość to słowa charakteryzujące system operacyjny. SO jest wielozadaniowy ponieważ równocześnie może wykonywać więcej niż jeden proces, a wielowątkowy gdyż w ramach jednego procesu może wykonywać kilka wątków. Zadania systemu operacyjnego są bardzo rozległe i wielopłaszczyznowe. Zarządzanie zasobami komputera, planowanie oraz przydział czasu procesora poszczególnym zadaniom, kontrola i przydział pamięci operacyjnej dla uruchomionych zadań, koordynacja pracy urządzeń wewnętrznych i zewnętrznych, ochrona danych i pamięci to główne zadania systemu operacyjnego.
Zarządzanie procesami. Pod pojęciem zarządzania procesami kryje się tworzenie, usuwanie, wstrzymywanie i wznawianie procesów. System operacyjny musi również dostarczyć mechanizmy umożliwiające komunikację pomiędzy poszczególnymi procesami, jak również obsługę zakleszczeń (blokad).
Proces to program w trakcie wykonywania. Proces w trakcie działania jest pojęciem aktywnym, natomiast program to zapis pewnych rozkazów na nośniku danych i jest pojęciem pasywnym. Wykonywanie procesu musi przebiegać sekwencyjnie, co oznacza, że w danym momencie na zamówienie procesu może być wykonany tylko jeden rozkaz kodu programu.
Proces może znajdować się w jednym z pięciu stanów działania:
nowy , czyli to taki który został właśnie utworzony, aktywny - ten którego instrukcje są aktualnie przetwarzanie przez procesor, proces oczekiwany - proces oczekuje na wystąpienie jakiegoś zdarzenia np. ukończenie operacji wejścia-wyjścia (wpisanie danych z klawiatury, zakończenie odczytu pliku z dysku, zakończenie wydruku), lub oczekuje pewnych danych, które będą dostępne po zakończeniu działania innego procesu np. wynik obliczeń, gotowy proces który oczekuje na przydział czasu procesora i proces zakończony - to taki którego działanie się zakończyło. Ważne jest, aby pamiętać, że w systemie jednoprocesorowym tylko jeden proces może być aktywny, natomiast wiele procesów może być w stanie oczekiwania lub gotowym.
W systemie jednoprocesorowym mechanizm wielozadaniowości (podział czasu procesora) uzyskuje się dzięki przełączaniu wykonywania procesów przez procesor. Przełączanie następuje tak często, że użytkownik ma złudzenie pracy z kilkoma programami jednocześnie.
Aby maksymalnie wykorzystać czas pracy procesora, system operacyjny stara się tak zarządzać pracą procesów, aby w momencie kiedy aktywny proces (który może być tylko jeden w systemie jednoprocesorowym) musi oczekiwać na jakieś zdarzenie (np. operacje wyjścia-wejścia), przełącza się go w stan „oczekiwanie”, a aktywuje się inny proces z kolejki procesów oczekujących na przydział pracy procesora. W ten sposób nie marnuje się czasu pracy jednostki centralnej. Mechanizm ten jest podstawą wielozadaniowości i zwany jest wieloprogramowaniem.


(…)

… operacyjnej. Aby program był wykonany musi on zostać pobrany z dysku i zapisany do pamięci operacyjnej, dopiero wtedy możliwe jest uruchomienie i wykonanie rozkazów procesu.
Kolejnym zadaniem systemu operacyjnego jest zarządzanie plikami. Dla wygody użytkownika, system operacyjny realizuje abstrakcyjny model plików, tworząc, niezależnie od typu pamięci zewnętrznej, jednolity systemów plików i katalogów…
… w związku z zarządzaniem plikami należą:
tworzenie i usuwanie plików i katalogów, umożliwianie wykonywania podstawowych operacji na plikach i katalogach (edycja, kopiowanie, usuwanie, tworzenie, archiwizacja, pakowanie), odwzorowywanie plików na obszarze pamięci zewnętrznej, składowanie (inaczej zapis) plików na nośnikach pamięci zewnętrznej. Innym zadaniem SO jest ochrona zasobów. Jeżeli system operacyjny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz