Oprogramowanie komputera

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oprogramowanie komputera - strona 1 Oprogramowanie komputera - strona 2 Oprogramowanie komputera - strona 3

Fragment notatki:


2007-10-16 Oprogramowanie komputera Wstęp do informatyki Wykład 2. 1 Oprogramowanie •  Oprogramowanie  ( ang. software ), program lub zbiór  programów, umożliwiający korzystanie z komputera oraz ze  sprzętu peryferyjnego (modemu, skanera, itp.) bądź  pozwalający rozwiązywad konkretne problemy użytkownika. 2 1 2007-10-16 Cechy oprogramowania • Oprogramowanie jest  niezbywalną  częścią systemu  komputerowego, dzięki swojej  wymienności  może zmieniad  jego przeznaczenie. Ten sam komputer osobisty może byd  używany jako elektroniczny sekretariat, a w chwilę potem,  dzięki użyciu innego oprogramowania przeistacza się w salon  gier lub internetową pocztę, telefon i radio, przy czym dzięki  wieloprogramowości i środowisku okienkowemu może pełnid  wszystkie te funkcje jednocześnie. Źródło: Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna (http://wiem.onet.pl) 3 Klasyfikacja oprogramowania • oprogramowanie systemowe  ( system operacyjny ) - zbiór programów zarządzających pracą  komputera, • oprogramowanie narzędziowe  - programy diagnostyczne, testujące, archiwizujące,  antywirusowe, komunikacyjne, umożliwiające korzystanie z zasobów sieciowych (np. sieci  Internet) i inne programy pomocnicze, • oprogramowanie służące do tworzenia innych programów  (translatory, linkery, biblioteki), • uniwersalne programy użytkowe  (edytory, arkusze kalkulacyjne, systemy zarządzania bazami  danych, programy graficzne, programy matematyczne i statystyczne), • programy pisane na zamówienie konkretnego użytkownika  ( programy dedykowane ) - np.  wspomagające prace rachunkowo - księgowe w konkretnym przedsiębiorstwie, sterujące  procesem technologicznym, symulujące zachowanie się badanego systemu, • programy pisane przez użytkowników na ich własne potrzeby  - programy służące do  rozwiązywania zadao specyficznych dla danego użytkownika - np. problemy obliczeniowe,  makropolecenia wspomagające pracę z zastosowaniem programów użytkowych. 4 2 2007-10-16 System operacyjny •  System operacyjny  - program (lub układ wielu programów)  zarządzający zasobami systemu komputerowego i pełniący  rolę pośrednika pomiędzy człowiekiem a komputerem. System  operacyjny jest niezbędnym składnikiem każdego systemu  komputerowego. 5 Funkcje systemu operacyjnego • zapewnienie komunikacji pomiędzy człowiekiem  użytkującym system komputerowy a komputerem, • zarządzanie procesami (proces = program realizowany w  systemie komputerowym), • zarządzanie pamięcią operacyjną, • zarządzanie pamięcią zewnętrzną, • zarządzanie systemem wejścia – wyjścia, • zapewnienie bezpieczeostwa systemowi komputerowego,

(…)

…, 166
This computer
DEC Alpha, 180
Pentium Win95 Laptop, 133
Sparc 2 (circa 1992)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15
26
13
2007-10-16
Programy archiwizujące
• Programy archiwizujące - służą do tworzenia kopii zawartości
dysku na taśmie magnetycznej, dyskietkach lub innych
urządzeniach pamięci zewnętrznej. Archiwizacja może
obejmowad:
– całą zawartośd dysku,
– pliki zmodyfikowane od czasu ostatniej…
… – gdyż czas pracy procesora dzielony jest
pomiędzy poszczególne zadania.
14
7
2007-10-16
Zarządzanie pamięcią operacyjną
• W zakresie zarządzania pamięcią operacyjną system
operacyjny wykonuje następujące zadania:
– ewidencjonowanie zajętych obszarów pamięci,
– przydzielanie i zwalnianie pamięci.
15
Zarządzanie pamięcią zewnętrzną
• przydział obszarów na nośniku (dysku, dyskietce, taśmie) oraz
ewidencja…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz