Wstęp do informatyki

note /search

Wstęp do informatyki, rozwiazania zadań

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Wstęp do informatyki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1148

Przykłady: przedstawić w postaci dwójkowej liczby całkowite jednobajtowe 109, 94,-28, -56, oraz w postaci szesnastkowej (jeżeli ktoś napisał tylko 7 bitów to automatycznie było to złe rozwiązanie). a) 109 = 64 + 32 + 8 + 4 + 1 ; 01101101 ; 6D b) 94 = 64 + 16 + 8 + 4 + 2; 0100; 5E c) -28 d) -56 2...

Bezpieczeństwo systemów komputerowych

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wstęp do informatyki
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1288

Bezpieczeństwo systemów komputerowych Wstęp do informatyki Wykład 6. 1 Pojęcie bezpieczeństwa • Komputerowy słownik języka polskiego, PWN, 1998: – bezpieczeństwo – stan niezagrożenia, spokoju, pewności; – bezpieczny – taki, któremu nic nie grozi, nie zagrożony. • Bezpieczeństwo systemu komputerow...

Informatyka - zadania z linuxa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wstęp do informatyki
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2499

M.in. porusza zagadnienia takie jak: katalog domowy, struktura katalogów, edytor linux, przekierunkowanie, potoki, prawa dostępu, zmienne powłoki, skrypty i procesy. Cw 1 System Ope...

Informatyka cz.2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wstęp do informatyki
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1988

Przedmiot prowadzony przez prof. dr hab. Pawła Lulę, odbywający się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Notatka składa się z 10 stron i zawiera zdefiniowane pojęcia i zagadnienia. Przykładowe kwestie zawarte w notatce to: reprezentacja liczb rzeczywistych, reprezentacja znaków, kod ASC...

Informatyka cz.3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wstęp do informatyki
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1897

Przedmiot prowadzony przez prof. dr hab. Pawła Lulę, odbywający się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Notatka składa się z 17 stron i zawiera definicje oraz instrukcje postępowania wraz z przykładowymi zadaniami i ich rozwiązaniami. Przykładowe zagadnienia zawarte w notatce to: adres...

Informatyka cz.1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wstęp do informatyki
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1981

Przedmiot prowadzony przez prof. dr hab. Pawła Lulę, odbywający się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Notatka składa się z 10 stron i zawiera zdefiniowane pojęcia i zagadnienia. Przykładowe kwestie zawarte w notatce to: Klasyfikacja systemów komputerowych, założenia maszyny von Neuma...

Perl - zadania

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wstęp do informatyki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 966

  1  Kierunek:  Informatyka i Ekonometria  Przedmiot:  Wst ęp do informatyki  Forma zaj ęć:  Ćwiczenia  Temat:  Zadania PERL cz ęść II    1.  Napisz program, który umieści pomiędzy kolejnymi znakami łańcucha  gwiazdki. Na przykład, jeśli  łańcuch znaków miał postać dysk, to po  przekształceniu  m...

Perl - rozwiązane zadania

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wstęp do informatyki
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1344

Suma dwoch liczb #! /usr/bin/perl # Dodawanie dwoch liczb print "Podaj pierwsza liczbe: "; $a = ; chomp($a); print "Podaj druga liczbe: "; $b = ; chomp($b); $suma = $a + $b; print "Suma dwoch liczb rowna sie $suma. \n" która liczba wieksza(2) #! /usr/bin/per...

Oprogramowanie komputera

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wstęp do informatyki
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1071

2007-10-16 Oprogramowanie komputera Wstęp do informatyki Wykład 2. 1 Oprogramowanie •  Oprogramowanie  ( ang. software ), program lub zbiór  programów, umożliwiający korzystanie z komputera oraz ze  sprzętu peryferyjnego (modemu, skanera, itp.) bądź  pozwalający rozwiązywad konkretne problemy uży...

Wstęp do informatyki, pytania na kolosa

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Wstęp do informatyki
Pobrań: 49
Wyświetleń: 777

1. Obliczyć trójmian ax^2 + bx + c 2. Wypisać wszystkie znaki o kodach = 32 jako znak o kodzie a) szesnastkowym b) dziesiętnym Wykorzystać funkcję prinf ...