Perl - zadania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Perl - zadania - strona 1 Perl - zadania - strona 2

Fragment notatki:


  1  Kierunek:  Informatyka i Ekonometria  Przedmiot:  Wst ęp do informatyki  Forma zaj ęć:  Ćwiczenia  Temat:  Zadania PERL cz ęść II    1.  Napisz program, który umieści pomiędzy kolejnymi znakami łańcucha  gwiazdki. Na przykład, jeśli  łańcuch znaków miał postać dysk, to po  przekształceniu  ma  przyjąć  postać:  d*y*s*k.  Łańcuch  poddawany  modyfikacji ma być podawany w trakcie działania programu. Łańcuch  zmodyfikowany należy wyświetlić na ekranie monitora.     2.  Napisz  program,  który  w  podanym  łańcuchu  znaków  usunie  co  drugi  znak.     3.  Napisz  program,  który  pozwoli  na  wczytanie  z  klawiatury  trzech  ciągów znaków, a następnie zmodyfikuje pierwszy ciąg w następujący  sposób:  wszystkie wystąpienia drugiego  ciągu  należy  zastąpić  trzecim  ciągiem.  Przykład:  pierwszy ciąg : kot pies kot pies kot pies  drugi ciąg : kot  trzeci ciąg : kotek  na ekranie pojawia się: kotek pies kotek pies kotek pies    4.  Napisz funkcję o nazwie srednia obliczającą średnią arytmetyczną z  liczb podanych jako parametry.    Przykład:  $x = &srednia(2,4,6,8,10);  print $x;  Efekt działania:  6    5.  Napisz  podprogram  o  nazwie  usun,  który  posiadać  będzie  dwa  parametry  w  postaci  łańcuchów  znaków.  Działanie  podprogramu  polegać ma na  usunięciu  z  łańcucha podanego jako pierwszy  parametr  wszystkich  tych  znaków,  które  wchodzą  w  skład  łańcucha  podanego  jako  drugi  parametr.  Wartością  zwracaną  przez  podprogram  ma  być  przekształcony w opisany powyżej sposób łańcuch.    2    Przykład:  $tekst = &usun("abcdefgh","aeiuy");  print $tekst,"\n";  Efekt działania:  bcdfgh    6.  Napisz funkcję o nazwie zamiana16do10, która pozwoli na zamianę  liczby zapisanej w systemie szesnastkowym na system dziesiętny. Tekst  przedstawiający  liczbę  zapisaną  w  systemie  szesnastkowym  ma  być  podawany  jako  parametr  funkcji,  zaś  wartość  w  systemie  dziesiętnym  ma być zwracana przez funkcję.    Przykład:  $liczba1 = &zamiana16do10("A7");  $liczba2 = &zamiana16do10("a7");  print $liczba1,"\n",$liczba2,"\n";  Efekt działania programu:  167  167    7.  Napisz  funkcję  o  nazwie  podzielniki ,  zwracającą  listę  podzielników liczby podanej jako parametr funkcji.    8.  Napisz  funkcję  o  nazwie  sortujMalejaco,  przyjmującą  jako  parametr  listę  liczb  i  zwracającą  listę  tych  samych  wartości,  ale  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz